Yulia O. Hryshko
Assistant

Information

Position: Assistant
Degree: Candidate of Physical and Mathematical Science
Title:
Room: 608
Phone: 259-05-11
E-mail:
Research interests: multisets and their applications, theory of programming

Courses:

Additional Chapters of Object-Oriented Programming
Computer Algebra

Publications:

  1. Богатирьова Ю.О., Буй Д.Б., Редько В.Н. Примітивні програмні алгебри функцій множинних (мультимножинних) аргументів та значень. // Доповіді Національної академії наук України. – 2011. – № 9, – с. 32-35.
  2. Богатирьова Ю.О. Обчислюваність на скінченних множинах та мультимножинах. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер.: фіз.-мат. науки. – 2010, – № 4, – с. 88-96.
  3. Богатирьова Ю.О. Мультимножества: обзор библиографии, построение решетки мультимножеств. // Проблеми програмування. Спеціальний випуск. – 2010, – № 2-3, – с. 68-71.
  4. Богатирьова Ю.О., Буй Д.Б. Структура частично упорядоченного семейства мультимножеств. // Information Model of Knowledge. ITHEA. – 2010, – № 19. – p. 387-391
  5. Богатирьова Ю.О., Буй Д.Б. Огляд бібліографії по теорії мультимножин. // Наукові записки НАУКМА. Сер.: Комп’ютерні науки. – 2010, – Том 112, – c. 4-9.