Victor R. Kulyan
Associate Professor

Information

Position: Associate Professor
Degree: Candidate of Technical Sciences
Title: Associate Professor
Room: 411
Phone: 259-02-37
E-mail: v.kulyan@gmail.com
Research interests: mathematical methods for identification systems, simulation of linear and nonlinear processes in the economy, development of methods and algorithms for the evaluation of the adequacy of mathematical models, numerical methods in problems of mathematical modeling, development of new methods of mathematical modeling and their application to problems of financial analysis

Publications:

  1. Кулян В.Р., Рутицька В.В., Юнькова О.О. Математичне моделювання та оптимізація фінансово-економічних процесів. Навчальний посібник. К.: "Київський університет", 2014. - 112 с.
  2. Кулян В.Р., Юнькова О.О.,Коробова М.В. Про моделювання динаміки портфеля акцій. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки., вип. 1, 2016. - С. 173 - 177.
  3. Кулян В.Р., Гаращенко Ф.Г., Юнькова О.О. Ідентифікація параметрів динаміки ринкових активів. // Системні дослідження і інформаційні технології. –2015. -№ 2. - С. 72-83.
  4. Кулян В.Р., Гаращенко Ф. Г., Петрович В.Н., Юнькова Е.А. Моделирование динамики и диверсификация портфеля акций. // Проблемы управления и информатики. -2016. -№ 4. - С. 124 - 135.