Ткаченко Олексій Миколайович
доцент

Information

Position: доцент
Degree: кандидат технічних наук
Title: доцент
Room: 603
Phone: (044)521-33-45
E-mail:
Research interests: технології програмування, формальні методи розробки ПЗ, освітні ІТ

Academic awards:

Подяка Міністерства освіти і науки України (2020). 

Courses:

Розробка програмного забезпечення під мобільні платформи, 3 курс

Композиційна семантика SQL подібних мов, бакалаври, 4 курс

Коректність програм та логіки програмування, бакалаври, 4 курс

Формальні методи розробки програмних систем, магістри, 1 курс

Інструментальні засоби та технології програмування, магістри, 2 курс

Теорія обчислень та комп'ютерні  технології, магістри, 1 курс

Кроссплатформні та мультиплатформні технології/Cross-platform and Multi-platform Technologies, магістри, 1 курс

Publications:

1.Омельчук Л.Л., Ткаченко О.М., Шишацька О.В. Впровадження методики інтеграції навчальних курсів на основі проєктного підходу та гнучких методологій управління / Програмування: теорія та практика. Збірник матеріалів за результатами ІТ-проєкту міждисциплінарної інтеграції. 2020-2021 навчальний рік. Рекомендовано до друку вченою радою факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2021. - С.4-10.

2.Burov, O., Lavrov, E., Siryk, O., Hlazunova, O., Shevchenko, S., Ahadzhanova, S., Ahadzhanov-Honsales, K., Viunenko, O. Mental Rotation Ability and Preferences in Vocational Education. International Conference on Intelligent Human Systems Integration IHSI 2021: Intelligent Human Systems Integration, February 22-24, 2021, Palermo, Italy. – 2021. – РР. 267-272 

3.Ткаченко О.М. Комп’ютерне програмування. Навчальний посібник. - К.: ФОП Ямчинський О.В., 2020. - 304 с.

4.Ткаченко О.М., Чухлєб А.В. Засоби мультимедіа в інформаційних технологіях. Голографія. Навчальний посібник. - К.: ACCORD GROUP, 2018. – 136 с.

5.Burov, O., Lytvynova, S., Lavrov, E., Krylova-Grek, Yu., Orliyk, O., Petrenko, S., Tkachenko, O. Cybersecurity in Educational Networks. Proceedings of the 3rd International Conference on Intelligent Human Systems Integration (IHSI 2020): Integrating People and Intelligent Systems, February 19–21, 2020, Modena, Italy. – 2020. – PP.359-364.

6.Ткаченко О.М., Мироненко А.Р. Ітераційне моделювання динаміки поверхневого забруднення // Енергетика та автоматика. – 2019. – №3. – С.47-56.