Irina Ya. Usar
Engineer

Information

Position: Engineer
Degree:
Title:
Room: 709
Phone: 259-05-20
E-mail:
Research interests: стохастичні системи масового обслуговування, оптимальне керування інформаційними потоками в стохастичних системах, методи розрахунку стаціонарних характеристик для систем масового обслуговування, пакети статистичних програм

Publications:

  1. Усар І.Я., Макушенко І.А., Протопоп Ю.О. Про швидкість збіжності стаціонарних розподілів систем з повторними викликами. // Вісник київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2010. – № 4. – С. 209–212.
  2. Усар І.Я., Макушенко І.А. Гістерезисна стратегія для M/M/m/∾ - системи з повторними викликами. // Вісник київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2010. – № 4. – С. 163–168.
  3. Усар І.Я. Про оптимальне керування вхідним потоком в системах з повторними викликами. // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Кібернетика. – №9, – 2009, – с. 32-43.
  4. Усар І.Я., Лебєдєв Є.О. Про системи з повторними викликами та керованим вхідним потоком. // Доповіді Національної академії наук України. – Випуск 5. – Київ, 2009 – с. 52-59.
  5. Усар І.Я., Протопоп Ю.О. Cистема з повторними викликами керована гістерезисною стратегією. // Вісник Київського університету, Серія: фіз.-мат. науки, – N 3, – 2009 – ст.200-206.