Кафедра
МІ

Завідувач кафедри — професор, доктор фізико-математичних наук Терещенко В. М.
Факультет комп’ютерних наук та кібернетики, Кафедра Математичної інформатики
Кафедра спеціалізується у таких напрямках: штучний інтелект, комп’ютерна лінгвістика, захист інформації, розподілені обчислення, локальні алгоритми.
При кафедрі існує науково-дослідна лабораторія високопродуктивних систем обробки інформації, що була утворена за наказом ректора від 18.05.1983.
Алгоритміка, інформаційні системи та бази даних, штучний інтелект, обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка.

Кафедра Математичної інформатики

14

Викладачів

8 професорів та докторів наук, 7 доцентів та кандидатів наук

30

Курсів

Співробітники кафедри читають 30 нормативних та спеціальних курсів

60

Роки

В 1964 р. була створена кафедра математичної лінгвістики

Штат кафедри:

ПІБ: Кабінет Наукові інтереси
Проф. Анісімов Анатолій Васильович 703 дискретна математика, кодування, комп'ютерна лінгвістика, теорія обчислень, складність алгоритмів, стиснення та захист інформації, криптографія, паралельні алгоритми та програмування, квантові комп'ютери та квантові обчислення, рекурсивні перетворювачі інформації, нейрообчислення, штучний інтелект
Проф. Терещенко Василь Миколайович 708 обчислювальна геометрія, комп'ютерна графіка, візуалізація складних явищ і процесів, теорія алгоритмів, розпізнавання образів, паралельні обчислення, термо-механіка нестаціонарних процесів неоднорідних тіл, бази даних та інформаційні системи
Проф. Заславський Володимир Анатолійович 711 аналіз та оптимізація ризику, інформаційна безпека та криптографія, корпоративні системи
Проф. Глибовець Микола Миколайович 708 інтелектуальні системи, розподілені системи обробки інформації
Проф. Тимашова Ліана Анатоліївна
Проф. Вергунова Ірина Миколаївна 711 моделювання фізико-хімічних процесів у ґрунтах, окремих агробіопроцесів та агротехнологій, процесів в агроландшафтах та агроекосистемах, технологічних схем вирощування культур, задачі оптимального керування та моделювання агротехнологій, задачі агроекологічного моніторингу та оптимізації агроекосистем, чисельні методи розв'язання еволюційних диференціальних рівнянь, нечіткі моделі технологічних схем вирощування культур, застосування функціональних структур для опису агротехнологій
Проф. Марченко Олександр Олександрович 708 штучний інтелект, комп'ютерна лінгвістика, аналіз текстів природною мовою, онтологічні бази знань
Доц. Кулябко Петро Петрович 708 системи керування базами даних, паралельні алгоритми та паралельне програмування, теорія і практика компіляції мов програмування
Доц. Дерев'янченко Олександр Валерійович 708 паралельне програмування, бази даних, лінгвістика, захист інформації, WEB-програмування, штучний інтелект, розпізнавання образів, теорія графів, алгоритми та методи програмування
Доц. Завадський Ігор Олександрович 708 теорія кодування, архітектура паралельних обчислювальних пристроїв, багаторозрядна арифметика, розподілені та квантові обчислення, системи електронного навчання
Асис. Колянова Тетяна Володимирівна 711 соціально-економічні процеси, математичне моделювання, моделювання біологічних процесів, дослідження операцій
Асис. Тарануха Володимир Юрійович 708 комп'ютерна лінгвістика, штучний інтелект
Доц. Тимашов Олександр Олександрович комп'ютерні інформаційно-керуючі системи в різноманітних галузях.