1. Лавріщева К.М. Програмна інженерія — Київ — 2008 р. — 319 с.
2. Гаращенко Ф.Г., Матвієнко Б.Т., Харченко І.І. Диференціальні рівняння для інформатиків — Київ — 2008 р. — 351 с.
3. Крак Ю.В., Шатирко А.В. Теорія керування для інформатиків. Підручник. - ВПЦ Київський ун-т. Київ: 2015р. - 175с.
4. Д.Я. Хусаінов, А.В. Шатирко. Диференціальні рівняння: підручник. К.:ВПЦ "Київський університет",2023.-410с.
5. С.Л. Кривий Вступ до математичних основ захисту інформації К.:ВПЦ "Київський університет",2022.-352с.

1. D.A. Klyushin, S.I. Lyashko, D.A. Nomirovskii, Yu.I. Petunin, V.V. Semenov Generalized Solutions of Operator Equations and Extreme Elements — New York: Springer Science+Business Media, LLC, 2012. — 225 p.
2. Буй Д.Б., Сільвейструк Л.М. Формалізація моделі "Сутність-зв'язок" — Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011. — 175 с.
3. Лавріщева Е.М., Грищенко В.Н. Збіркове програмування. Основи індустрії програмних продуктів: Друге видання. Доповнене та перероблене — Київ: Наукова Думка, 2009. — 372 с.
4. Лавріщева К.М., Коваль Г.І., Бабенко Л.П., Слабоспицька О.О., Ігнатенко П.П. Нові теоретичні засади технології виробництва сімейств програмних систем у контексті генерувального програмування — Київ: Інститут програмних систем НАН України, 2011. — 278 с.
5. Редько В.Н., Брона Ю.Й., Буй Д.Б., Поляков С.А. Реляційні бази даних: Табличні алгебри та SQL-подібні мови — Київ: Видавничий дім "Академперіодика", 2001. — 192 с.
6. С.І. Ляшко, Д.А. Номіровський, Ю.І. Петунін, В.В. Семенов Двадцята проблема Гільберта: Узагальнені рішення операторних рівнянь — ТОВ "І.Д. Вільямс", 2009. — 192 с.
7. Розробка та впровадження галузевої рамки кваліфікацій в галузі знань «Інформаційні технології» / В. А. Заславський, М. С. Нікітченко, Л. Л. Омельчук, О. М. Ямкова. – Київ: Київський національний університет, 2016. «Добродій» – 88 с. ISBN 978-966-97595-1-1.
8. Довгій С.А., Ліфанов І.К., Черній Д.І. Метод сингулярних інтегральних рівнянь та обчислювальні технології - К.: Видавництво «Юстон», 2016 - 380 с.
9. Програмування: теорія та практика. Збірник матеріалів за результатами ІТ-проєкту міждисциплінарної інтеграції / За редакцією Л.Л. Омельчук, О.М. Ткаченка, О.В. Шишацької. – Одеса: Видавничий дім "Гельветика", 2021. – 161 с. ISBN: 978-966-992-553-4
10. Програмування: теорія та практика. Збірник матеріалів за результатами ІТ-проєкту міждисциплінарної інтеграції / За редакцією Л.Л. Омельчук, О.М. Ткаченка, О.В. Шишацької. – Одеса: Видавничий дім "Гельветика", 2022. – 155 с. ISBN: 978-966-992-792-7
11. Програмування: теорія та практика. Збірник матеріалів за результатами ІТ-проєкту міждисциплінарної інтеграції / За редакцією Л.Л. Омельчук, О.М. Ткаченка, О.В. Шишацької. – Одеса: Видавничий дім "Гельветика", 2023. – 213 с. ISBN: 978-617-554-148-7

1. Башняков О.М., Пічкур В.В. Задача синтезу в теорії керування — Київ: Вид-во "Сталь", 2012. — 116 с.
2. Бєлов Ю.А., Карнаух Т.О., Коваль Ю.В., Ставровський А.Б. Вступ до програмування мовою С++. Організація обчислень — Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012. — 175 с.
3. Вергунова І.М. Системне моделювання в економіці (блок 2) — Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2013. — 108 с.
4. Вінник В.Ю. Алгоритмічні мови та основи програмування: Мова С — Житомир: ЖДТУ, 2007. — 328 с.
5. Волошин О.Ф., Мащенко С.О. Моделі та методи прийняття рішень — Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. — 336 с.
6. Гаращенко Ф.Г., Пічкур В.В. Вступ до аналізу та оптимізації структурно заданих систем — Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2003. — 133 с.
7. Граве Д.А. Курс алгебраического анализа — Київ: 1910. — 512 с.
8. Грищенко О.Ю., Оноцький В.В. Курс лекцій з комплексного аналізу. Частина перша. — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2015. — 144 с.
9. Дерев’янченко О.В. ПАРКС-JAVA система для паралельних обчислень на комп’ютерних мережах — Київ: 2011. – 60 с.
10. Зубенко В.В., Омельчук Л.Л. Програмування. Поглиблений курс — Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011. — 623 с.
11. Іксанов О.М., Шевченко В.І. Потоки на мережах — Київ: Наукове видавництво "ТВіМС", 2010. — 46 с.
12. Іксанов О.М., Шевченко В.І. Транспортна задача, її властивості та методи розв’язування — Київ: Наукове видавництво "ТВіМС", 2010. — 84 с.
13. Карнаух Т.О., Ставровський А.Б. Вступ до дискретної математики — Київ: 110 с.
14. Карнаух Т.О., Ставровський А.Б. Теорія графів у задачах — Київ: 90 с.
15. Лавріщева К.М., Бабенко Л.П. Основи програмної інженерії — Київ: Т-во "Знання", КОО, 2001. — 269 с.
16. Лебєдєв Є.О., Макушенко І.А. Оптимальне розподілення зовнішнього навантаження для багатоканальних стохастичних мереж — Київ: НБУВ, 2012. — 90 с.
17. Нікітченко М.С. Теорія програмування. Частина 1 — Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2010. — 122 с.
18. Омельчук Л.Л. Формальні методи специфікації програм — Київ: УкрІНТЕІ, 2010. — 78 с.
19. Попов Ю.Д., Тюптя В.І., Шевченко В.І. Методи оптимізації — Київ: Електронне видання. Електронна бібліотека факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2003, — 215 с.
20. Стоян В.А. Моделювання та ідентифікація динаміки систем із розподіленими параметрами — Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2003. — 187 с.
21. Тарануха В.Ю. Інтелектуальна обробка текстів: Частина 1 — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2014. — 80 с.
22. Хусаінов Д.Я., Харченко І.І., Шатирко А.В. Введення в моделювання динамічних систем — Київ: 2010. — 130 с.
23. Шатирко А.В., Хусаінов Д.Я. Стійкість нелінійних систем регулювання з післядією — Київ: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2012. — 74 с.
24. Марченко О.О., Россада Т.В. Актуальні проблеми Data Mining: Навчальний посібник для студентів факультету комп'ютерних наук та кібернетики. - Київ. - 2017. - 150 с.
25. Бойко Б.І. Об'єктно-орієнтоване програмування. Лабораторний практикум: навчальний посібник / Б.І. Бойко, Л.Л. Омельчук, Н.Г. Русіна. - Київ. - 90 с.
26. Шкільняк С.С. Математична логіка.: Електронний навчальний посібник. – К. 2012.
27. М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк Прикладна логіка: Навчальний посібник – Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2013. – 278 с.
28. М.С. Нікітченко, О.С. Шкільняк, С.С. Шкільняк. Теорія алгоритмів: Навчальний посібник. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2015. –241 с.
29. С.С.Шкільняк Теорія алгоритмів. Приклади та задачі: Навчальний посібник. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2023. – 191 с.
30. Р.М. Трохимчук, М.С. Нікітченко. Дискретна математика у прикладах і задачах. – Київ – 248 с.
31. Карнаух Т.О. Вступ до програмування мовою С++. Організація даних: навчальний посібник / Т.О. Карнаух, Ю. В. Коваль, М. В. Потієнко, А. Б. Ставровський. - Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2015. – 151 с.
32. Maryna Rebenko ENGLISH PROFICIENCY in CYBERNETICS (Англійська мова для професійного спілкування) - Київ -2017р.- 159с.
33. Ляшко С.І., Аджубей Л.Т., Затула Д.В., Гуляницький А.Л. Практикум з математичного аналізу для студентів спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» факультету комп’ютерних наук та кібернетики Семестр 1  Київ 2019 - 59с.
34. Галкін О.В., Катеринич Л.О., Шкільняк О.С. Програмування на Java 8: Навчальний посібник. – К.: ЛОГОС, 2017. – 186 с.
35. Гришко Ю.О., Шкільняк О.С. Алгоритми обчислювальної геометрії: Навчальний посібник для студентів факультету комп’ютерних наук та кібернетики. – 153 с.
36. Зубенко В.В., Шкільняк С.С.  Основи математичної логіка: навчальний посібник -. К.: НУБіП України, 2020. - 102 с.
37. Вступ до програмування мовою С++. Структури даних: навч. посіб. / Р. А. Веклич, Т. О. Карнаух, А. Б. Ставровський – К. : ВПЦ "Київський університет", 2018. – 99 с.
38. Хусаінов Д.Я., Шатирко А.В. Динамічні системи з післядією. Навчальний посібник.- Київ: Видавничо-поліграфтчний центр “Київський університет”, 2018.-153с.
39. Хусаінов Д.Я., Шатирко А.В. Основи нелінійної динаміки: Навчальний посібник - Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2017.-159с.
40. Слабоспицький О. С. Задачі класифікації : навч. посіб. / О. С. Слабоспицький. – К. : Видавництво «Людмила»,  2020. –  43 с.
41. Омельчук Л.Л. Інструментальні середовища та технології програмування. Лабораторний практикум / Л.Л. Омельчук, Н.Г. Русіна. - Одеса: Айс Прінт, 2020. - 175 с.
42. Крак Ю.В. Основи теорії керування та робототехніки / Крак Ю.В. - Київ: ВПЦ "Київський університет", 2021. - 152 с.
43. І.А. Басараб, Б.В. Губський. Математика для допитливих. Поглиблені теоретичні питання та задачі: навчальний посібник – К.: ВПЦ "Київський університет", 2018. – 399 с.
44. Тарануха В.Ю. Задачі на графах для курсу Алгориміка: Навчальний посібник для студентів факультету комп’ютерних наук та кібернетики / В.Ю.Тарануха. –Київ: електронна публікація на сайті факультету, 2021. – 69 с.
45. Терещенко В.М. Аналіз методів розв'язання оптимізаційних задач обчислювальної геометрії: Навчальний посібник з виконання лабораторних робіт з курсу "Обчислювальна геометрія комп'ютерна графіка" для студентів факультету комп’ютерних наук та кібернетики / В.М.Терещенко. – Київ: електронна публікація на сайті факультету, 2020. – 77 с.
46. Ченцов О. Типи в мовах програмування: конспект лекцій (англійською мовою) / О.Ченцов. – Київ: електронна публікація на сайті факультету, 2021. – 66 с.
47. Колянова Т.В. Динаміка популяційних систем. Навчальний посібник / Т. Колянова. -  Київ: ІВЦ Товариства "Знання", 2016. - 104с.
48. Вергунова І.М. Побудова та аналіз алгоритмів. Лекції. – Вінниця:ТВОРИ, 2020. – 164 с.
49. Омельчук Л.Л. Об’єктно-орієнтоване програмування. Лабораторний практикум: навчальний посібник / Л.Л.Омельчук. – Київ: електронна публікація на сайті факультету, 2021. - 265 с.
50. Вергунова І.М. Основи комп'ютерних алгоритмів. Лекції. – Вінниця :ТВОРИ, 2021. – 228 с.
51. Вергунова І.М. Основи комп'ютерних алгоритмів: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – Вінниця : ТВОРИ, 2021. – 40 с.
52. Братійчук М.С., Чечельницький О.А. Лекції зі стохастики. Ймовірність. Статистика. Випадкові процеси  / М.С.Братійчук, О.А. Чечельницький.— Київ: електронна публікація на сайті факультету, 2021.-- 395 с.
53. Голубєва К.М., Кашпур О.Ф., Клюшин Д.А. Чисельнi методи (для студентiв факультету комп’ютерних наук та кiбернетики, ОП «Системний аналiз»): навчальний посiбник. – Київ: 2022. – 145 с.
54. А.В.Анісімов, П.П.Кулябко. Інформаційні системи та бази даних. Частина 1. Навчальний посібник для студентів факультету комп'ютерних наук та кібернетики.- Київ, 2017 р. 110 с.
55. П.П.Кулябко. Проблеми рефакторінгу. Частина 1. Навчальний посібник для студентів факультету комп'ютерних наук та кібернетики. - Київ, 2022 р. 56 с.
56. В.М.Терещенко. Аналіз методів розв'язання оптимізаційних задач обчислювальної геометрії - К. : ВПЦ "Київський університет". – 2022. – 112 с.
57. Омельчук Л.Л. Об’єктно-орієнтоване програмування. Лабораторний практикум: навчальний посібник / Л.Л.Омельчук, А.С. Белова – Київ: електронна публікація на сайті факультету, 2022. - 273 с.
58. Коваль Ю. В.,Ставровський А.Б. Інформаційні мережі: навчальний посібник — Київ - 2021 : 84 с.
59. Верес М.М., Галкін О.В., Демківський Є.О., Катеринич Л.О., Шкільняк О.С. Функціональне програмування: навчальний посібник — Київ - 2022: 178 с.
60. Шкільняк С.С.Математична логіка. Приклади і задачі: Навчальний посібник.– К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2022. – 304 с.
61. Лебєдєв Є. О., Макушенко І. А., Усар І.Я. Моделі систем з повторними викликами та змінною інтенсивністю вхідного потоку. Навчальний посібник для студентів факультету комп'ютерних наук та кібернетики. – Київ: 2022 р. - 105 с.
62. Ніколенко О., Ребенко М., Дороніна Н., Лисенко К. English for IT and Computing (Англійська для ІТ та комп'ютерних наук): навч. посіб. Київ: Видавництво Ліра - К, 2023, 132с.
63. Інструментальні середовища та технології програмування. Лабораторний практикум: навчальний посібник / Л.Л. Омельчук, А.О. Свистунов – Київ: 2023. – 160 с.
64. Зубенко В. В. Алгоритмічні процедури: навчальний посібник / В. В. Зубенко, О. В. Шишацька, Ф. А. Асроров. – Київ, 2023. 56 c.
65. Екологічні й економічні процеси та їх моделювання: навчальний посібник/ М. Коробова, Т. Колянова – Київ: 2023. – 209 с.
66. Криволап А.В. Актуальні проблеми Data Mining. Навчальний посібник з виконання лабораторних робіт. – Київ, 2023. – 60 с.
67. Збірник задач з вищої математики (для студентів Навчально-наукового Інституту філології, ОП «Прикладна (комп’ютерна) лінгвістика та англійська мова») / Гуляницький А.Л., Затула Д.В. – Київ, 2023. – 54 с.
68. П.П.Кулябко. Проблеми рефакторінгу БД. Частина 2. Навчально-методичний посібник для студентів факультету комп'ютерних наук та кібернетики  – Київ, 2023. – 77 с.
69. Омельчук Л.Л. Об’єктно-орієнтоване програмування. Лабораторний практикум: навчальний посібник / Л.Л.Омельчук, А.О. Свистунов – Київ: електронна публікація на сайті факультету, 2023. - 326 с.
70. Основи інформатики: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 035.10 Філологія (прикладна лінгвістика) / Т.В. Россада, Н.Г. Русіна,  М.В. Федорова // Київ. — 2017. — 112 с.
71. Карнаух Т.О. Дискретна математика: комбінаторні методи: Навчально-методична розробка. — Київ, 2023. — 50 с.
72. Програмування мовою Python: навчальний посібник / Верес М.М., Катеринич Л.О., Супрун О.О.– Київ, 2023. – 362 с.
73. Основи криптології: навчальний посібник / Галкін О.В., Шкільняк О.С. – Київ, 2023. – 119 с.
74. Збiрник задач з теорiї ймовiрностей та математичної статистики: навч. посiб. для студентів факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / М.М. Шарапов, I.В. Розора, Г.В. Лiвiнська, В.Д. Пономарьов – Київ: 2023. – 326 с.
75. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Керування динамічними системами»: навчальний посібник / А.В. Шатирко. – Київ: 2023.
76. Математичне моделювання динаміки інвестицій. Навчальний посібник / В.Р. Кулян, О.О. Юнькова – Київ: 2024. – 67 с.
77. Прикладні проблеми теорії прийняття рішень: навч. посіб. / Г.О.Доленко.- К.:ВПЦ "Київський університет", 2023.-95с.
78. Нечітка математика: навчальний посібник / О.Ф. Волошин, В.О. Лавер - Київ, ВПЦ "Київський університет", 2023. - 111 с.
79. Прийняття рішень в умовах нечіткої інформації. Лінійні моделі: навчальний посібник / С.О. Мащенко. – Київ: 2024. – 138 с.

80. FORMAL PROGRAM DEVELOPMENT METHODS: a text-book / A. Yu. Doroshenko, Ie. V. Ivanov, M. S. Nikitchenko, O. A. Yatsenko, K. A. Zhereb. – Kyiv: Publishing house of Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2021.

81. Пашко А.О. Інтелектуальний аналіз фінансових даних. Навчальний посібник – Київ:2024 – 113 с.

82. Шишацька О.В., Криволап А.В., Шишацький А.В. Теорія програмування. Практикум: навчальний посібник / Електронне видання, - 2024. – 52 с.

83. Зубенко В.В., Шишацька О.В. Математична логіка та теорія алгоритмів. Приклади і задачі / Електронне видання - 2023 – 71 с.

84. Ю.М. Шевчук. Популяцiйнi моделi в задачах аналiзу соцiальних мереж. Навчальний посiбник — Київ: 2024. — 67 с.

85. С.О. Довгий, Я.П. Троценко, Д.І. Черній. Технології чисельного моделювання. Лабораторний практикум: навчальний посібник – Київ : 2024. − 139 с.

86. М.В. Коробова Практикум з дисципліни «Диференціальні рівняння» – Київ: 2024. – 40 с.

1. Волохов В.М. Методичні рекомендації до лабораторного практикуму побудови мовних процесорів з дисципліни «Системне програмування» — Київ: 2013. — 53 с.
2. Кудін В.І. Методичні матеріали до курсу "Теорія оптимізації": Аналіз та оптимізація лінійних систем методом допустимих базисних матриць — Київ: 2014. — 45 с.
3. Кудін В.І. Методичні матеріали до курсу "Теорія оптимізації": Аналіз та оптимізація лінійних систем методом псевдобазисних матриць — Київ: 2014. — 43 с.
4. Нікітченко М.С., Панченко Т.В. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу "Теорія програмування" — Київ: 2010. — 82 с.
5. Омельчук Л.Л. Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсових робіт — Київ: 2011. — 32 с.
6. Омельчук Л.Л. Методичні рекомендації до виконання та оформлення бакалаврських робіт — Київ: 2011. — 32 с.
7. Панченко Т.В. Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу «Системне програмування та операційні системи» — Київ: 2009. — 42 с.
8. Попов Ю.Д., Тюптя В.І., Шевченко В.І. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з методів оптимізації на персональних комп'ютерах — Київ: Електронне видання. Електронна бібліотека факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2003, — 53 с.
9. Русіна Н.Г., Яресько Т.В. Сучасні інформаційні технології. Робоча навчальна програма напрям підготовки «Право» для студентів спеціальності “Правознавство” (6.030401) — Київ: 2012. — 72 с.
10. Тюптя В.І., Шевченко В.І., Стрюк В.К. Методичні вказівки до проведення практичних та самостійних занять з курсу “Дослідження операцій” для студентів факультету кібернетики — Київ: Електронне видання. Електронна бібліотека факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2003, — 35 с.
11. Тюптя В.І., Шевченко В.І., Стрюк В.К. Динамічне та нелінійне програмування — Київ: Електронне видання. Електронна бібліотека факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2003. — 30 с.
12. Шевченко В.І., Тюптя В.І., Іксанов О.М. Методична розробка до проведення практичних занять з лінійного програмування — Київ: Електронне видання. Електронна бібліотека факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2003. — 98 с.
13. Л. Л. Омельчук, А. Б. Ставровський. Методичні вказівки з підготовки та оформлення кваліфікаційних та курсових робіт для студентів факультету комп’ютерних наук та кібернетики – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017 – 47 с.
14. А.О. Пашко. Статистичний аналіз даних.  – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2019 – 55 с.
15. А.О. Пашко. Методи класифікації об'єктів, що рухаються. – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2019 – 52 с.
16. Голубєва К.М., Денисов С.В., Кашпур О.Ф., Клюшин Д.А., Риженко А.І. Чисельні методи інтегрування.  – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2019 – 55 с.
17. Петрушенко А.М. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Структурна теорія цифрових автоматів» /  А.М. Петрушенко – Київ: електронна публікація на сайті факультету, 2021. - 85 с.
18. Криволап А.В. Методичні рекомендації до курсу «Програмні логіки та їх застосування». – Київ: 2022. – 34 с.

19. Д.А. Клюшин, С.І. Ляшко Некласичні задачі математичної фізики: метод. рекомендації. -К.:ВПЦ "Київський університет", 2023.- 51с.
20. Питання побудови індивідуального реабілітаційного плану для військовослужбовців за вимогами МКФ на основі використання систем візуалізації та комп'ютерного моделювання / В.М. Терещенко, В.А. Заславський, Є.О. Осадчий, О.А. Горбунов, О.А.: Електронне видання, - 2024. – 44 с.
21. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни „Диференціальні рівняння”. Частина I. Розв’язування диференціальних рівнянь першого порядку: рівняння з відокремлюваними змінними, однорідні рівняння / В. Т. Матвiєнко, В. В. Пiчкур, Д. I. Чернiй - Київ,  2023. - 29 с.

22. ПОРЯДОК НАДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИМ РОБОТАМ УХВАЛИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ - Факультет комп’ютерних наук та кібернетики, 2014.

1. Анікушин А.В. Чисельні методи оптимізації та моделювання процесів, що описуються лінійними інтегро-диференціальними рівняннями.. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2011.
2. Антосяк П.П. Аналіз та оптимізація нечітких моделей колективного ординального експертного оцінювання. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики 2011.
3. Бармак О.В. Інформаційна комп’ютерна технологія для моделювання та керування маніпуляційними і віртуальними системами. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики 2004.
4. Бєлоусова Н.Б. Розвиток адаптивних алгоритмів ідентифікації та керування на основі методу функцій Ляпунова. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики 2005.
5. Бірюков Д.С. Аналіз та оптимізація надійності складних систем з багатьма станами. Дисертація на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2009.
6. Богатирьова Ю.О. Теорія мультимножин та її застосування. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2011. — 113 с.
7. Бодачівська Л.Ю. Граф-операторне моделювання для багатокритеріальної оптимізації технологічних систем глушіння свердловин. Дисертація на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2007.
8. Бойко Т.М. Математичні моделі систем, що розвиваються, їх дослідження та застосування. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні метод — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики 2011.
9. Бублик С.Б. Моделювання та оптимізація лінійних дискретних систем керування з крайовими умовами. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики 2006.
10. Буй Д.Б. Теорія програмних алгебр композиційного типу та її застосування. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2002. — 363 с.
11. Верес М.М. Мінімаксні методи оцінювання в лінійних задачах із параметром. Дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2004.
12. Волощук С.Д. Математичне моделювання лінійних систем з неповно визначеними початково-крайовими умовами. Дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2007.
13. Галкін О.В. Парасуперсиметрія та рівняння для частинок з вищими напівцілими спінами. Дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.03 — математична фізика — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2006.
14. Глинчук Л.Я. Алгоритми архівації на основі системи числення Штерна-Броко. Дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2010.
15. Глушко І.М. Числення та розширення сигнатур табличних алгебр. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.01 — теоретичні основи інформатики та кібернетики — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2012. — 142 с.
16. Голубєва К.М. Непараметричні критерії класифікації з двосторонніми довірчими інтервалами та їх застосування. Дисертація на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2011.
17. Горностай М.П. Розробка алгоритмів та методів персоналізації для систем електронного навчання. Дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2009.
18. Грицай І.В. Розробка та дослідження математичних моделей динамічних систем з квадратичною нелінійністю. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики 2006.
19. Гришанович Т.О. Ефективні алгоритми на арифметичних графах.. Дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.01 — теоретичні основи інформатики та кібернетики — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2013.
20. Донченко В.С. Множинний підхід до опису невизначеності в математичному моделюванні. Дисертація на здобуття ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2007.
21. Загваздін О.С. Автоматизація комп’ютерного документування мовної голосової інформації на основі обробки, сегментації і аналізу сигналів. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи — Київ: Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2013.
22. Заславський В.А. Дослідження складних систем з високою ціною відмови. Дисертація на здобуття ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2007.
23. Зваридчук В.Б. Регуляризаційні та псевдоінверсні методи в задачах моделювання лінійних динамічних систем з розподіленими параметрами. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики 2006.
24. Івохін Є.В. Методи аналізу нечітких багатомірних динамічних систем. Дисертація на здобуття ступеня доктора фізико–математичних наук за спеціальністю 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2012.
25. Катеринич Л.О. Нейромережевий підхід до побудови експертних систем з асоціативними моделями подання знань. Дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2010.
26. Кахута Н.Д. Застосування теоретико-множинних конструкцій повного образу, обмеження, конфінальності та сумісності в табличних базах даних. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2010. — 116 с.
27. Клюшин Д.А. Непараметричні методи розпізнавання з гарантованим рівнем значущості. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.01 — теоретичні основи інформатики та кібернетики — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2008.
28. Коварж І.В. Дослідження математичних моделей просторово-часових систем з запізненням. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики 2007.
29. Косаревська Н.В. Оцінки наближення та керування спектром в системах з післядією. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз та теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики 2001.
30. Косинський К.О. Методи та алгоритми обробки нечітких даних в інформаційних системах. Дисертація на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2009.
31. Кудін В.І. Розвиток чисельних алгоритмів аналізу лінійних моделей на основі методу базисних матриць. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2008.
32. Кузьмич О.І. Стійкість логіко-динамічних систем з часовим перемиканням. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики 2007.
33. Кухаренко О.В. Моделювання лінійно-розподілених систем з післядією. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики 2013.
34. Лівінська Г.В. Перевантажені багатоканальні мережі зі змінною інтенсивністю вхідного потоку. Дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2013.
35. Ліндер Я.М. Дослідження практичної стійкості диференціальних включень з імпульсним впливом. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики 2013.
36. Лялецький О.О. Неперервність функції в інтенсіональних моделях лямбда-подібних числень. Дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.01 — теоретичні основи інформатики та кібернетики — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2009.
37. Мащенко С.О. Індивідуально-оптимальні рівноваги в некооперативних іграх. Дисертація на здобуття ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2011.
38. Митрохін С.О. Моделі та методи оптимального керування запобігання процесу підтоплення територій. Дисертація на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2011.
39. Мостовой В.С. Моделі систем моніторингу геофізичних полів. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 04.00.22 – геофізика — Київ: Інститут геофізики С.І. Суботіна НАН України, 2012
40. Назарага І.М. Математичні моделі та програмне забезпечення для прогнозування основних макроекономічних показників економіки України. Дисертація на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2011.
41. Новікова В.В. Моделі аналізу та прогнозування інфляційних процесів на основі нечіткого дерева рішень. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики 2013.
42. Омардибірова В.Н. Система підтримки прийняття рішень керуючого інвестиційним фондом. Дисертація на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2010.
43. Парфірова Т.С. Експлікативне програмування в макрокомпозиційних середовищах. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2010. — 95 с.
44. Пічкур В.В. Аналіз і оцінка диференціальних включень методами практичної стійкості. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики 2006.
45. Поліщук О.А. Аналіз та синтез систем розпізнавання рукописних математичних текстів. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішен — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики 2006.
46. Поляков С.А. Композиційна семантика ядра SQL-подібних мов. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2011. — 120 с.
47. Пономарьов В.Д. Аналіз та оптимізація стохастичних систем з повторними викликами і керованою інтенсивністю обслуговування. Дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2011.
48. Потапенко Л.І. Математичне моделювання процесу рельєфоутворення. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.01 — теоретичні основи інформатики та кібернетики — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2011.
49. Пришляк В.О. Гарантоване оцінювання розв’язків крайових задач для рівняння Гельмгольца в умовах невизначеності. Дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2010.
50. Протасова К.Д. Розкладання графів. Дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.01 — теоретичні основи інформатики та кібернетики — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2006.
51. Розора І.В. Моделювання випадкових процесів та полів з даною точністю та надійністю. Дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.05 — теорія ймовірностей і математична статистика — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, механіко-математичний факультет, 2005.
52. Рябікова Г.В. Оцінювання параметрів одновимірних крайових задач за неповними даними. Дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2007.
53. Сасонкіна М.С. Практична стійкість і практична стабілізація дискретних включень. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.09 – варіаційне числення та теорія оптимального керування — Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Інститут математики, економіки і механіки, 2013.
54. Семенов В.В. Варіаційні проблеми та узагальнена оптимізація лінійних систем. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.01 — теоретичні основи інформатики та кібернетики — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2010.
55. Сільвейструк Л.М. Формалізація моделі "Сутність-зв'язок": типи сутностей, типи зв'язків та їх обмеження. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2009. — 173 с.
56. Снитюк В.Є. Еволюційні технології прийняття рішень в умовах невизначеності. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики 2009.
57. Сопронюк Є.Ф. Моделювання, практична стійкість і оптимізація систем зі зміною вимірності фазового простору. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи — Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Факультет комп’ютерних наук, 2007.
58. Стащук Б.В. Оцінювання та моделювання станів квантових систем в умовах невизначеності. Дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2011.
59. Стеля І.О. Моделювання мовного апарату людини в задачах комп’ютерного синтезу. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики 2010.
60. Страхов Є.М. Структурно-параметрична оптимізація систем керування на основі методу динамічного програмування. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.09 – варіаційне числення та теорія оптимального керування — Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Інститут математики, економіки і механіки, 2013.
61. Сугоняк І.І. Моделі та методи оптимізації процесів впровадження інноваційних продуктів. Дисертація на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2008.
62. Тернов А.С. Методи та комп’ютерні засоби дослідження мімічних проявів на обличчі людини для відтворення і розпізнавання жестової мови. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.23 – засоби та системи штучного інтелекту — Київ: Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2013.
63. Турчин О.Я. Моделі та методи комбінаторної оптимізації та їх застосування. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2011.
64. Хітько І.В. Аналіз, оцінка та оптимізація динаміки пучків з імпульсною дією. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики 2005.
65. Холод Д.В. Дослідження методів побудови сервісно-орієнтованих систем автоматизації електрон-ного навчання. Дисертація на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2007.
66. Ченцов О.І. Моделі та методи дослідження абстрактних обчислювальних структур в категорній аксіоматиці. Дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.01 — теоретичні основи інформатики та кібернетики — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2007.
67. Чикрій К.А. Гарантований результат для конфліктно-керованих процесів. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.01– теоретичні основи інформатики та кібернетики. — Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2007.
68. Чухрай Л.В. Оцінювання параметрів вироджених рівнянь з частинними похідними в умовах невизначеності. Дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2011.
69. Шаркаді М.М. Формування оцінки конкурентоспроможності підприємства. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) — Ужгород: Ужгородський національний університет, 2013.
70. Швець О.Ф. Адаптивні підходи цифрової обробки даних методами псевдоінверсії та структурно-параметричної оптимізації. Дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2007.
71. Шевченко О.В. Методи добування тематичної інформації з глобальної мережі на основі агентного. Дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2007.
72. Маринич О.В. Граничні теореми для випадкових процесів з регенерацією. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.05 – Теорія ймовірностей і математична статистика — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет  комп'ютерних наук та кібернетики, 2017. 
73. Тарануха В.Ю. Моделі та алгоритми обробки природномовних текстів для флективних мов. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.01 – Теоретичні основи інформатики та кібернетики — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет  комп'ютерних наук та кібернетики, 2017.  
74. Проценко І.Ю. Оптимальні стратегії для багатопродуктових моделей керування запасами. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 – Системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет комп'ютерних наук та кібернетики, 2017.
75. Нікітін А.В. Аналіз асимптотичних властивостей стохастичних диференціальних рівнянь з використанням апроксимаційних схем. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 – Системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет комп'ютерних наук та кібернетики, 2018.
76. Маляр М.М. Інформаційна технологія обмежено-раціонального багатокритеріального вибору в соціо-економічних системах. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю  05.13.06 –  Інформаційні технології — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет комп'ютерних наук та кібернетики, 2018.
77. Терлецький Д.О. Об'єктно-орієнтована динамічна модель подання знань в інтелектуальних програмних системах. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем — Київ: НАН України, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова, 2018. 
78. Махно М.Ф. Моделі та методи роз'язання нечітких задач оптимального розподілу часового ресурсу. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.04 –Системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет комп'ютерних наук та кібернетики, 2018.
79. Моренець В.І. Ігрові задачі з нечіткою множиною агентів. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 – Системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет комп'ютерних наук та кібернетики, 2018.
80. Коцур М.П. Аналіз методів оптимізації функціоналів від розв'язків одновимірних крайових задач та їх застосування. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.04 – Системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет комп'ютерних наук та кібернетики, 2018.
81. Прищепа О.В. Керовані системи з обмеженим числом повторів. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних за спеціальністю 01.05.04 – Системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет комп'ютерних наук та кібернетики, 2017.
82. Чабак Л.М. Проективні алгоритми для варіаційних нерівностей та задач рівноважного програмування. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних за спеціальністю 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет комп'ютерних наук та кібернетики, 2018.
83. Зосімов В.Ю. Моделі та засоби інтелектуальної обробки даних корпоративних веб-ресурсів. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю  01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет комп'ютерних наук та кібернетики, 2019.
84. Коцур Д.В. Побудова моделі єдиного алгоритмічного середовища на основі діаграми вороного для розв’язування комплексу задач обробки зображень. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних за спеціальністю 01.05.01 – Теоретичні основи інформатики та кібернетики — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет комп'ютерних наук та кібернетики, 2019.
85. Сіренко А.С. Дослідження стійкості динамічних систем з перемиканнями та запізненням. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних за спеціальністю 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет комп'ютерних наук та кібернетики, 2019.
86. Шевчук Ю.М. Розробка та аналiз популяцiйних моделей поширення iнформацiї. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних за спеціальністю 01.05.04 – Системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет комп'ютерних наук та кібернетики, 2019. 
87. Апанасенко Д.В. Методи кластеризації нечітких даних спеціального вигляду та їх застосування. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.04 – Системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет комп'ютерних наук та кібернетики, 2019.
88. Науменко Ю.О. Системний аналіз дифузійних процесів розповсюдження інформації та його застосування. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.04 – Системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет комп'ютерних наук та кібернетики, 2019.
89. Фабунмі С. К. Формальні моделі клієнт-серверних систем в композиційних мовах паралельного програмування. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет комп'ютерних наук та кібернетики, 2019.
90. Шишацька О.В. Формальні моделі баз даних та багатозначні логіки. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет комп'ютерних наук та кібернетики, 2019.
91. Кондратюк С.С. Моделювання та розпізнавання жестів української дактильної абетки за допомогою кросплатформених технологій. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет комп'ютерних наук та кібернетики, 2021.
92. Капустян О.А. Оптимальне керування та гарантоване оцінювання у розподілених системах з малим параметром. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних за спеціальністю 01.05.04 – Системний аналіз і теорія оптимальних рішень — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет комп'ютерних наук та кібернетики, 2020.