Освітній ступінь "Магістр":

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики проводить підготовку магістрів за наступними освітніми програмами:
- Інформатика (денна);
- Прикладна математика (денна);
- Програмне забезпечення систем (денна);
- Системи і методи прийняття рішень (денна);
- Бізнес-інформатика (денна);
- Штучний інтелект (мова навчання українська/англійська)/Artificial Intelligence (денна);
- Математичні методи штучного інтелекту (денна, з елементами дуальності);

Графік роботи приймальної комісії факультету комп'ютерних наук та кібернетики за ОС "Магістр"

Графік роботи з понеділка до п'ятниці - з 9:00 до 17:00

24 липня, 16, 22, 26 серпня - з 9:00 до 18:00


Контакти (044) 481 44 72 

Web: http://csc.knu.ua/uk/ 

https://vstup.knu.ua

Необхідна інформація:


Терміни реєстрації на ЄВІ та ЄФВВ для вступу в магістратуру: з 7 по 29 травня.
Переглянути інструкцію з реєстрації та зареєструватися  можна за посиланням: 
https://vstup.knu.ua/#m-1

Для реєстрації необхідно мати кваліфікаційний електронний підпис (КЕП).


Графік консультацій.

Графік фахових іспитів (Прикладна математика).

Графік фахових іспитів замість ЄФВВ (галузь знань 12 Інформаційні технології).

Освітні програми:

Галузь знань Спеціальність Освітня програма Ліцензований обсяг (денна)
Вартість першого року навчання, грн (денна) (інформація 2024 року, нова інформація уточнюється)

Вартість другого року навчання, грн (денна)
(інформація 2025 року, нова інформація уточнюється)


11 Математика та статистика 113 Прикладна математика Прикладна математика 75 45700 45700
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Програмне забезпечення систем 50 66200 66200
122 Комп'ютерні науки Інформатика 45 66200 66200Штучний інтелект (мова навчання українська /англійська) Artifical Inelligenc 20 66200 66200
Бізнес-інформатика 15 66200 66200

Математичні методи штучного інтелекту

20 66200 66200
124 Системний аналіз Системи і методи прийняття рішень 30 45700 45700

Список документів для зарахування

1. Заява.
2. Оригінали документа про освітній рівень (диплом бакалавра) та додатка до диплому, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Копії диплому та додатка до нього.
3. Оригінал та копія документа, що посвідчує особу. Якщо у вас паспорт у вигляді ID-картки, то потрібні ще оригінал та копія виписки (довідки) з реєстру про місце проживання.
4. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).
5. Оригінал та копія військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних).
6. 4 фотокартки розміром 3×4.
7. Згода вступника на обробку персональних даних (бланк отримаєте у відбірковій комісії).
8. Папка-швидкозшивач (для формування особової справи вступника).
9. Укласти договір про навчання між Університетом та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) відповідно до Правил прийому до КНУ імені Тараса Шевченка у 2023 р.

Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, засвідчує за оригіналами приймальна (відбіркова) комісія Університету.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу відбіркової комісії.

Форма проведення іспитів:

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на освітні програми, що реалізуються факультетом комп'ютерних наук та кібернетики за спеціальностями галузі 12 «Інформаційні технології» (121 "Інженерія програмного забезпечення", 122 "Комп'ютерні науки", 124 "Системний аналіз") зараховуються бали:

• єдиного вступного іспиту (ЄВІ) 2023 або 2024 років, який поєднує тест загальної навчальної  компетентності та тест з іноземної мови;

єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) з інформаційних технологій.


Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 113 "Прикладна математика" вступні випробування проводяться у формі єдиного вступного іспиту (ЄВІ) 2024 або 2023 років та фахового іспиту.

Фаховий вступний іспит до магістратури факультету комп’ютерних наук та кібернетики за спеціальністю 113 "Прикладна математика" буде проведено на факультеті комп’ютерних наук та кібернетики у формі тесту, що складається з 25 тестових завдань і його результати зараховуються виключно для зарахування на ОНП «Прикладна математика», що реалізується факультетом комп’ютерних наук та кібернетики. 

Час виконання – 60 хвилин.

З додатковою інформацією про ЄВІ та ЄФВВ можна ознайомитися на сайті.

Знання та вміння, продемонстровані вступником на іспиті з фаху, оцінюються за 200-бальною шкалою.

Програми вступних іспитів:

Для формування переліку тем, які потрібно винести на консультації до ЄФВВ з інформаційних технологій пройдіть опитуванняОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ЗА ОНП "МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ"


Після зарахування на програму ММШІ з елементами дуальної освіти потрібно буде пройти співбесіду з компанією-партнером та отримати згоду від неї на співпрацю зі студентом (студенткою) в рамках програми ММШІ.

Програма з елементами дуальної освіти передбачає, що:

- частина часу навчання відбувається в університеті (пари за розкладом)

- частина часу навчання відбувається у вигляді навчання+практики у компанії-партнері (з якою укладено відповідний договір з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка). За студентом (студенткою) буде закріплений ментор від компанії, який куруватиме як прогрес навчання, так і курсові та дипломні проєкти з боку компанії-партнера.


Перелік компаній-партнерів постійно змінюється і розширюється, тож уточнюйте.

Станом на квітень 2024 року це: Samsung Україна, ЛУН, Revenue Grid, Global Logic, SoftServe, Middleware, Limestone Digital

Процес проходження співбесід:

1) обираєте компанію і надаєте своє CV

2) вам призначають зустріч(і) – співбесіди (інколи з тестовим, можливо – домашнім, завданням)

3) отримуєте згоду компанії співпрацювати з вами протягом навчання на ОП ММШІ.

З питань проходження співбесід звертайтесь до Панченка Тараса Володимировича:

* taras.panchenko@knu.ua

або

* Telegram: @TarasPanchenko


Приклади тестів для вступних іспитів