Ченцов Олексій Ілліч
доцент

Інформація

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання: доцент
Аудиторія: 608
Телефон: 259-05-11
E-mail:
Наукові інтереси: абстрактні обчислювальні структури, дискретна математика, комп’ютерна алгебра, теорія категорій, параметризоване програмування, реверсна та ре-інженерія програмних систем

Читає курси:

Дискретна математика
Системне програмування та операційні системи
Програмна інженерія
Типи в мовах програмування
Сучасні операційні системи

Публікації:

  1. Ченцов О.І. Моделі та методи дослідження абстрактних обчислювальних структур в категорній аксіоматиці // дис. канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 118c.
  2. Ченцов О.І. Програмна реалізація теорії категорій // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка, серія фіз.-мат. науки. – 2011. – №2. – С.220–227.
  3. A. I. Chentsov, A. I. Provotar Generalization of Linear Morphisms on N in Topoi // Cybernetics and Systems Analysis, 2005, Volume 41, Issue 5, pp. 688-694.
  4. M. Nikitchenko, A. Chentsov Basics of Intensionalized Data: Presets, Sets, and Nominats // The Computer Science Journal of Moldova, 2012, vol. 20, no. 3, pp. 334-365.
  5. A. Chentsov Many-sorted first-order composition-nominative logic as institution // Computer Science Journal of Moldova, 2016, vol. 24, no. 1(70), pp. 27–54.