Демківський Євген Олександрович
доцент

Інформація

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання: доцент
Аудиторія: 607
Телефон: 259-05-11
E-mail:
Наукові інтереси: моделювання та прогнозування динамічних систем, побудова оптимальних систем підтримки прийняття рішень на основі математичних моделей та сучасних методів управління, технологічні та методологічні аспекти розвитку електронного навчання

Читає курси:

Дискретна математика
Комп'ютерні мережі
Методи забезпечення якості програмних систем
Розробка і використання інформаційних мереж
Розробка інформаційних систем

Публікації:

  1. Бідюк П.І., Демківський Є.О. Розробка технологій побудови інформаційних систем підтримки прийняття рішень. // Зб. наук. пр. Інституту проблем моделювання в енергетиці НАНУ. − К.: вип. 24. – 2004.- С. 117 - 125.
  2. Демковский Е. А. Методы удаления детерминированных и стохастических трендов // Электронное моделирование. // 2005. – Т. 27. – № 3. – С. 23 – 38.
  3. Бідюк П.І., Щербань Ю.Ю., Щербань В.Ю., Демківський Є.О. Системи підтримки прийняття рішень – проектування та реалізація. // Київ: КНУТД, 2004. – 112 с.
  4. Бідюк П.І., Демківський Є.О. Система підтримки прийняття рішень для прогнозування нестаціонарних процесів // Наукові праці Миколаївського державного університету імені Петра Могили. Том 90. Випуск 77. Комп’ютерні технології. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. – 137-159 с.
  5. Демківський Є.О., Шевченко В.П. Технологічні та методологічні аспекти розвитку електронного навчання // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. – Київ. − 2008. − №4.− С. 119-123.

Curriculum Vitae