Доленко Галина Олександрівна
доцент

Інформація

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання: доцент
Аудиторія: 403
Телефон: 259-05-34
E-mail:
Наукові інтереси: системна оптимізація, методологія управління розвитком соціально-економічних систем.

Публікації:

1. Dolenko G., Manovitskaya D., Vinyarskaya E. Study of statistical and dynamic features of fluctuations in the exchange rate of the Ukrainian hryvnia to the American dollar. // Problems of management and computer science. - 2018. - No. 5. - P. 148 − 156.
2. Dolenko G.O., Manovytska D.O., Ilienko V.V. System optimization problems with objectives based on the sixth Kondratiev cycle predictions // XXXII Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2018), Прага, 27-31 серпня 2018 р. С.42-43.
3. Dolenko G., Маnovytska D., Viniarska K. Dynamic features of ukrainian hryvnia exchange rate variation // XXXII Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2018), Прага, 27-31 серпня 2018 р. – С.43-44.
4. Семенова Н.В., Доленко Г.О., Мановицька Д.О. Системна оптимізація управління розвитком на основі використання векторних дискретних моделей: Міжнародна наукова конф. присвячена 60-річчю заснування Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України “Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку”, Київ, 13-15 грудня, 2018, c. 138.
5. Dolenko G., Manovytska D. System optimization problem with the fuzzy set of indexes of constraints. XXXI International con¬ference «Problems of decision making under uncertainties” (PDMU-2018), Azerbaijan,Lenkaran–Baku, July 3-8, 2018, p.56-57.
6. Semenova N.V., Manovytska D.O., Dolenko G.O. Ontology for system optimization problems in the electric vehicles domain. ХХХIV International con-ference «Problems of decision making under uncertainties” (PDMU-2019), Ukraine, Lviv, September 23-27, 2019, “Вид-во Людмила” – р. 85-86.
7. Dolenko G., Manovytska D., Chufistova E. Infrastructure development challenge for electric vehicles. XХXIII International conference "Problems of decision ma¬king under uncertainties"(PDMU-2019), Egypt, Hurghada, January 24-February 1, 2019, p.39.
8. Доленко Г.О., Мановицька Д.О.  Багатокритеріальна модель визначення складу енергогенеруючих об’єктів регіону. // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації. Тези доповідей 9-ї Міжнар. наукової конференції, Кам’янець-Подільський, 14-15 травня 2020р. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  2020, с. 74-75.
9. N. Semenova, D. Manovytska, G. Dolenko Making management decisions based on forecasted intervals between epidemics. // ХХХV Intern. Conf. “Problems of decision making under uncertainties”. PDMU-2020, Republic of Azerbaijan, Baku-Sheki, May 11-15, 2020. “Вид-во Людмила”, Київ-2020, с. 82-83.
10. Семенова Н.В., Доленко Г.О., Мановицька Д.О. Модель задачі прийняття рішень в предметній області “Електромобіль”// XVIII Міжн.наук.-практ. конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем», Дніпро, 18-20 лист., 2020 р.
11. Manovytska D., Semenova N., Dolenko G. Problems of decision making in subject domain“Electric Vehicle”. CEUR Workshop Proceedings. 2021. Vol. 3018. P.175-183. 2-th International Scientific Symposium «Intelligent Solutions» (IntSol-2021, September 28-30, 2021, Kyiv  -Uzhorod, Ukraine). (Scopus)
12. Semenova N., Manovytska D., Dolenko G. Decision making problem related to charging station for electric transport. XXXVI International Conference“Problems of decision making under uncertainties”. PDMU-2021. (May 11-14, 2021, Skhidnytsia, Ukraine). Вид-во “Людмила”.124 с. P. 92.
13. Доленко Г.О. Прикладні проблеми теорії прийняття рішень: навч.-метод. посібник. / Г.О.Доленко .-К: ВПЦ “ Київський університет”, 2023.-57с.