Гаркуша Наталія Іванівна
провідний інженер

Інформація

Посада: провідний інженер
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Звання:
Аудиторія:
Телефон:
E-mail:
Наукові інтереси: прийняття рішень, математичне моделювання, сучасні методи обробки даних, математичне моделювання і аналіз моделей популяції, побудова моделей соціальних шарів суспільства, системний аналіз та теорію оптимальних рішень, прийняття рішень в умовах невизначеності, дослідження динамічних процесів математичних моделей екологічних система

Публікації:

 1. Гаркуша Н.І. Про стійкість ненульового стану рівноваги однієї моделі взаємодії соціальних прошарків суспільства. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки, вип. 2, 2014. – с. 104-107.
 2. Гаркуша Н.І., Горбачук В.М. Втрата ефективності в рівновагах Неша. // Математичне моделювання в економіці, №1, 2013. – с. 20-24.
 3. Гаркуша Н.І. Динаміка моделі Гудвіна з післядією. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки, вип.4, 2013. – с. 89-93.
 4. Гаркуша Н.І. Динаміка нелінійної моделі системи популяцій Леслі. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: кібернетика, вип.3, 2013. – с. 23-27.
 5. Гаркуша Н.І. Про близькість моделей динаміки Вольтера та Гудвіна. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки, вип.2, 2013. – с. 131-134.
 6. Гаркуша Н.І., Хусаїнов Д.Я. Динаміка лінійної системи моделі популяції Леслі. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Кібернетика №11, 2011, с. 9-14.
 7. Гаркуша Н.І., Горбачук В.М. Перерозподіл за централізації і децентралізації. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки, № 3, 2011, с. 129-132.
 8. Гаркуша Н.І., Горбачук В.М. Підходи до бюджетного прогнозування. // Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки, № 4, 2010, с. 116-120.
 9. Гаркуша Н.І., Горбачук В.М. Необхідні умови першого порядку для задач дворівневої оптимізації. // Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки, № 2, 2010, с. 116-119.
 10. Гаркуша Н.І., Горбачук В.М. Рівень людського капіталу в залежності від взаємодії між громадськістю та урядом. // Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки, № 4, 2009, с. 85-88.
 11. Гаркуша Н.І., Горбачук В.М. Багаторівневі моделі та методи обчислюваної загальної рівноваги. // Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки, № 3, 2009, с. 121-126.