Гладкий Анатолій Васильович
професор

Інформація

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Звання: старший науковий співробітник
Аудиторія: 210
Телефон: 259-05-32
E-mail:
Наукові інтереси: методи математичного моделювання стаціонарних (нестаціонарних) задач прикладної математики і екології, чисельно-аналітичні методи моделювання хвильових процесів, які описуються еліптичними (параболічними типу Шредінгера) хвильовими рівняннями з комплексним несамоспряженим оператором

Читає курси:

Методи оптимізації
Розв'язування рівнянь з комплексним оператором