Кашпур Олена Федорівна
заступник декана з навчально-методичної роботи, член вченої ради, член НМК

Інформація

Посада: заступник декана з навчально-методичної роботи, член вченої ради, член НМК
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання: доцент
Аудиторія: 213
Телефон: 259-04-36
E-mail: olena.kashpur@gmail.com
Наукові інтереси: наближення нелінійних операторів, спектральна теорія операторів, рівняння в частинних похідних

Академічні нагороди і премії:

1. Грамота Міністерства освіти України, 2022
2. Подяка Ректора Київського національного
університета імені Тараса Шевченка. 2022 р.
3. Подяка Міністерства освіти і науки України, 2019
4. Грамота Київського національного університету імені
Тараса Шевченка За успіхи у навчальній, науковій і
виховній роботі, 2017
5. Подяка Ректора Київського національного
університета імені Тараса Шевченка. 2016 р.
6. Грамота Київського національного університету імені
Тараса Шевченка За успіхи у навчальній, науковій і
виховній роботі, 2014
7. Подяка ректора Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, 2014
8. Грамота Київського національного університету імені
Тараса Шевченка За успіхи у навчальній, науковій і
виховній роботі, 2012
9. Кращий викладач факультету кібернетики, 2012 р.
10.Почесна грамота Центрального комітету Профспілки
працівників освіти і науки України, 2009
11.Грамота Київського національного університету імені
Тараса Шевченка За успіхи у навчальній, науковій і
виховній роботі, 2009
12.Грамота Київського національного університету імені
Тараса Шевченка За успіхи у навчальній, науковій і
виховній роботі, 2006
13.Лауреат конкурсу робіт молодих вчених НАН України
за цикл робіт «Інтерполювання поліноміальних
операторів», 1996

Читає курси:

1. Чисельні методи, бакалавр, ОП «Інформатика», 2-й
курс, лекції.
2. Чисельні методи в інформатиці, бакалавр, ОП
«Програмна інженерія», 3-й курс, лекції.
3. Рівняння математичної фізики, бакалавр, ОП
«Прикладна математика», 3-й курс, практичні
заняття.

Публікації:

 1. Integral Newton-Type Polynomials with Continual Nodes // Ukrainian Mathematical Journal. - June, 2003. - Vol. 55, № 6. - Р. 942 - 955.
 2. Analysis of the Accuracy of Interpolation of Entire Operators in a Hilbert Space in the Case of Perturbed Nodal Values. // Ukrainian Mathematical Journal. - July, 2003. - Vol. 55, № 6. - P. 1153 – 1162.
 3. On continual interpolation nodes for operators in linear topological spaces // Ukrainian Mathematical Journal. - Novermber, 2010. - Vol. 62, Iss.04. - P. 564 - 574.
 4. До деяких питань поліноміальної інтерполяції в евклідових просторах. // Доповіді Національної академії наук України. - 2016. - № 10. - С. 10 – 14.
 5. Invariance and uniqueness of solutions to polynomial interpolation problems in Euclidean space. // Journal of computational and applied mathematics. - 2015. - № 2. - P. 8 - 14.
 6. Lagrange interpolation formula in linear spaces. // J. Comput. Math. – 2018. - № 2 (128). – P. 61- 67.
 7. Інтерполяційний поліном Лагранжа в лінійному просторі зі скалярним добутком. // Доповіді Національної академії наук України. - 2018. - № 8. - С. 12 – 17.
 8. Operator Interpolation and Systems of Linear Equations and Inequalities in Euclidean Spaces. / V. L. Makarov, V. V. Khlobystov, O. F. Kashpur // Ukrainian Mathematical Journal. - april, 2021. – Vol. 72. - № 11. - P. 1758 – 1770.
 9. Hermite–Birkhoff Interpolation Polynomial of Minimum Norm in Hilbert Space // Cybernetics and Systems Analysis. - 2021. - Vol. 57, Iss. 5. - P. 803 – 808.
 10. Hermite Interpolation Polynomial for Functions of Several Variables // Cybernetics and Systems Analysis. - 2022. - Vol. 58, Iss. 3. - P. 399 – 408.
 11. Кашпур О.Ф., Макаров В.Л., Хлобистов В.В. До питання континуальності інтерполяційних вузлів для операторів у лінійних топологічних просторах. // Український математичний журнал. – 2010, – т. 62, № 4, – с. 494-503.
 12. Кашпур О.Ф., Москальков М.М., Риженко А.І., Кузьмін А.В., Хлобистов В.В. Практикум з методів обчислень. Наближення функцій. Частина 2. // Київ, Вид-во МАУП, – 2008, 110 с.
 13. Кашпур О.Ф., Малишева Т.М., Хлобистов В.В. Про точні на поліномах інтерполяційні формули в гільбертовому просторі. // Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки, – 2007, – вип. 1, – с. 168-172.


Curriculum Vitae