Касьянюк Веда Станіславівна
завідувач НДС "Теоретичної кібернетики"

Інформація

Посада: завідувач НДС "Теоретичної кібернетики"
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання:
Аудиторія: 38-2
Телефон: 253-05-30
E-mail:
Наукові інтереси: математичне моделювання та обчислювальні методи, системний аналіз та теорія оптимальних рішень, прийняття рішень в умовах невизначеності, теоретико-імовірнісні та теоретико-можливісні методи обробки та інтерпретації результатів експерименту та застосування цих методів у задачах оптимального оцінювання, відновлення функціональних залежностей, розпізнавання та математичного моделювання

Публікації:

 1. Касьянюк В.C. Адаптивні антенні решітки: парето-оптимальне оцінювання. // Науковий вісник Чернівецького університету. Комп'ютерні системи та компоненти, Т. 4, Вип. 4, 2013. — с. 95-99.
 2. Касьянюк В.С., Малютенко Л.М. Кластеризація даних з використанням теорії можливостей. // Наукові записки НаУКМА. Том 151. Комп'ютерні науки. – К., 2013. – 5 с.
 3. V. Kasyanyuk, I. Volchyna Problem of restoring the functions-signals by finite set of data with errors. // International Journal "Information Models and Analyses", 2013, Vol.2, No.4. – pp.361-369.
 4. A. Zavorotnyy, V. Kasyanyuk Pareto-optimum approach to mathematical modeling of odours identification system. // International Journal "Information Models & Analyses", vol. 1, №2, 2012, pp. 157-161.
 5. V. Kasyanyuk, I. Volchyna About possibility-theoretical method of piecewise-linear approximation of functional dependencies in problem of odors recognition. // International Journal "Information Models & Analyses", vol. 1, №2, 2012, pp. 162-169.
 6. Бычков А.С., Иванов Е.В., Касьянюк В.С. Теоретико-возможностный подход к моделированию систем нечеткой структуры. // Математические машины и системы. – 2012. – № 4. – с. 115-124.
 7. Бичков О.С., Заворотний А.Л., Касьянюк В.С. Відновлення параметрів керованого об'єкта як задача багатокритеріальної оптимізації за Парето. // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии, вип. 55, 2012р. – Х.:ХАИ, с.4-20
 8. Касьянюк В.С., Заворотний А.Л. Математическое моделирование «электронного носа» как задача парето-оптимизации. // Электронное моделирование, 2011, №6. – с. 27-31.
 9. Касьянюк В.С. Многокритериальная оптимизация в задаче оптимального управления по данным с погрешностями. // Сборник "Информационные технологии в управлении сложными системами". Днепропетровск: изд-во «Свидлер А.Л.», 2011, с.100-105.
 10. Касьянюк В.С., Малютенко Л.М., Польща М.В. Побудова логіки нечітких предикатів та алгебри нечітких реляцій на базі теоретико-можливісного підходу. // Наукові записки НаУКМА, Том 112, Комп'ютерні науки. – 2010. – с. 103-109.
 11. A. Zavorotnyy, V. Kasyanyuk Reduction Measurements for Calculation on Fuzzy Experiment Scheme. // Decision Making and Business Intelligence Strategies and Techniques. Supplement to International Journal "Information Technologies and Knowledge". Volume 2 / 2008, Number 3, pp. 29-34.
 12. Касьянюк В.С., Ямборак В.В. Інструментарій для моделювання біологічних нейронних мереж. Експериментування з моделлю нюхової цибулини. // Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки, № 2, 2008, с. 135-141.
 13. Касьянюк В.С., Заворотний А.Л. Про один підхід до задачі відновлення кривої за нечітко збуреними координатами її точок. // Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки, № 1, 2008, с. 106-112.
 14. Касьянюк В.С., Карнаух Т.О. Деякі різновиди задачі оптимізації багатопродуктивних потоків у мережах. // Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки, № 4, 2008, с. 131-134.