Крак Юрій Васильович
завідувач кафедри теоретичної кібернетики, член вченої ради, гарант ОНП "Штучний інтелект"

Інформація

Посада: завідувач кафедри теоретичної кібернетики, член вченої ради, гарант ОНП "Штучний інтелект"
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Звання: професор, член-кореспондент Національної академії наук України (інформатика)
Аудиторія: 37
Телефон: (+380) 44 259 05 30
E-mail: krak@univ.kiev.ua
Наукові інтереси: комунікаційна образна інформація, розпізнавання образів, штучний інтелект, робототехніка, людино-комп'ютерний інтерфейс

Читає курси:

Теорія керування, Природні людинокомп’ютерні інтерфейси, Робототехніка та системи штучного інтелекту


Публікації:

1.Iu. Krak, Iu. Kryvonos, W. Wojcik, ets. Modelling and Control. Monograph. // Edited by Jan Sikora and Waldemar Wojcik. – Lublin University of Technology. Poland, 2011. – 516р. – Optimization methods for robot-manipulator systems modeling and control. – p. 463-513.)
2.Грицик В.В., Крак Ю.В., Куляс А.І. та ін. Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп'ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів. Монографія. // Донецьк: ІПІІ "Наука і освіта", 2011. – 650 с.
3.Крак Ю.В., Бармак О.В., Єфімов Г.М. Перспективы развития техники и технологий в ХХI веке. Монографія в 2-х книгах. Книга 1. // Sword. Одесса: Куприенко С.В., 2012. – 176 c. Синтез та аналіз емоційних складових на обличчі людини. – с. 141-165.
4.Iu. Krak, Iu. Kryvonos, W. Wojcik Current problems in information and computational technologies. Monograph. // Edited by Jan Sikora and Waldemar Wojcik. Part 1. Lublin University of Technology, Poland. 2013. – 220 p. Mathematical methods for modeling of emotional states on human face. – P.99-128.
5.Кривонос Ю.Г., Крак Ю.В., Бармак О.В. Системи жестової комунікації: моделювання інформаційних процесів. // Київ: Наук. думка, 2014. – 228 с
6.Krak Iu., Barmak O., Romanyshyn S. Recent Advances in Information Technology. Monograph.  // Ed. By Waldemar Wojcik, Jan Sikora. CRC Press. – 2017. – 100 p. (Information technology for automated translation from inflected languages to sign language. – P. 35-48.)
7.Ю.В. Крак, О.В. Лозинська, В.В. Пасічник, А.С. Тернов, Д.В. Шкільнюк. Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови: монографія. – Львів: «Новий світ - 2000», 2017. – 318 с.
8.Ю.Г.Кривонос, Ю.В.Крак, О.В.Бармак, Куляс А.І.  Системи жестової комунікації: моделювання та розпізнавання дактильної інформації. – Київ: Наук. думка, 2017. – 231 с.
9.І.В.Сергієнко, Ю.В.Крак, О.В.Бармак, Куляс А.І.  Системи жестової комунікації: моделювання та розпізнавання дактильної інформації. – Київ: Наук. думка, 2019. – 281 с.
10.Krak, I., Barmak, O., Manziuk, E. Using visual analytics to develop human and machine-centric models: A review of approaches and proposed information technology, Computitional Intelligence (2020) 1-26. Q1.