Кривий Сергій Лук'янович
професор, гарант ОПП "Програмна інженерія"

Інформація

Посада: професор, гарант ОПП "Програмна інженерія"
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Звання: професор
Аудиторія: 605 б
Телефон: 259-05-11
E-mail:
Наукові інтереси: теорія автоматів, теорія мереж Петрі, верифікація програмного забезпечення, дискретна математика, теорія складності обчислень, теорія рекурсії, технології створення програмних продуктів, прикладна математична логіка, теорія графів, криптографія

Читає курси:

Математичні основи захисту інформації
Програмування з обмеженнями
Теоретичні основи та методи розробки інформаційних систем
Алгебро-автоматні методи проектування програмного забезпечення

Публікації:

 1. Кривий С.Л., Сергієнко І.В., Провотар О.І. Агебраїчні аспекти інформаційних технологій. // Київ, Наукова думка. – 2011. – 393 c.
 2. Кривий С.Л. Многоосновные алгебры, абстрактные типы данных и трансфинитная рекурсія. // Intern. Journ. “Information technologies and knowledge”. – 2011. – v. 5, – № 3, – p. 224-236.
 3. Кривий С.Л. Теория автоматов в информационных технологіях. // Ж.: «Кибернетика и системный анализ». – 2011, – № 5, с. 3-20.
 4. Kryvyi S., Sczygiol N. Wybrane zagadnienia informatyki teoretycznej: підручник польською мовою. // Wydawnictwo: Politechnika Częstochowska. – 2010. – 406 с.
 5. Кривий С.Л., Провотар О.І. Вступ до некласичної математичної логіки: навчальний посібник. // Київ, Вид. Київського нац. Університету ім. Т.Шевченка. – 2010. – 205 с.
 6. Кривий С.Л. Абстрактні типи даних як многоосновні алгебраїчні системи. // Ж.: «Інженерія програмного забезпечення». – 2010, – № 3. с. 5-18.
 7. Кривий С.Л. Абстрактні типи даних як многоосновні алгебраїчні системи I. // Ж.: «Інженерія програмного забезпечення». – 2010, – № 4, с. 5-14.
 8. Кривий С.Л. Алгоритмы построения предбазиса множества решений систем линейных диофантовых ограничений в дискретных областях. // Известия Иркутского гос. ун-тета. серия «Математика». – том 2. – N 2, – 2009, с. 82-93.
 9. S.L. Kryvyi Presentation of ontologies and operations on ontologies in finite-state machines theory. // Intern. Journ. “Information Theories and Applications”. – 2009, – v.16 – № 4, p. 349-355.
 10. Кривий С.Л. Алгоритм построения базиса множеств решений системы линейных диофантовых уравнений в кольце целых чисел. // Ж.: «Кибернетика и системный анализ». – 2009, – N 6, с. 36-41.
 11. Кривий С.Л., Матвеева Л.Е., Чугаєнко А.В. Исследование свойств документов MSC при помощи преобразования их в сети Петри. // Ж.: «Кибернетика и системный анализ». – 2009. – N 6. с. 166-172.
 12. Кривий С.Л., Чугаенко А.В., Величко В.Ю., Петренко Н.Г. К анализу естественно-языковых объектов. // Information Science & Computing. Intern. Book Series. – Inteligent Processing. – ITHEA. – Sofia. – N 9, – 2009, p. 36-43.
 13. Кривий С.Л., Палагин А.В., Величко В.Ю., Петренко Н.Г. Концептуальные графы и семантические сети в системах обработки естественно-языковой информации. // Ж.: «Математические машины и системы». – 2009, – N4, с.
 14. Кривий С.Л., Палагин А.В., Петренко Н.Г. Знание-ориентированные информационные системы с обработкой естественно-языковых объектов: основы методологии и архитектурно-структурная организация. // Ж.: «УсиМ». – 2009, – N 3, c. 42-55.
 15. Кривий С.Л. Алгоритм построения базиса множеств решений системы линейных диофантовых уравнений в кольце целых чисел. // Ж.: «Кибернетика и системный анализ». – 2009, – N 6, c. 38-43.
 16. S.L. Kryvyi, O.M. Khodzinskyi Presentation of ontologies and operations on ontologies in finite-state machines theory. // Intern. Journ. “Information Theories and Applications”. 2009. – vol. 16, p. 349-355.
 17. Кривий С.Л., Палагин А.В., Бибиков Д.С. Обработка предложений естественного языка с использованием словарей и частоты появления слов. // Information Science & Computing. Intern. Book Series. – Inteligent Processing. – ITHEA. – Sofia. – N 9, – 2009, p. 44-52.
 18. S.L. Kryvyi, A.V. Chuhaenko, L.E. Matveeva Extended of Algorithm of translation of MSC-specified System into Petri Net. // Slovakia, Koshice, Technical university of Koshice. – 2008, p. 124-131.
 19. Кривий С.Л. Алгоритмы решения систем линейных диофантовых уравнений в дискретных областях. // Intern. Book Series “Artificial Intelligence and Decision Making”,ITHEA, Sofia. – 2008, – N7, p. 173-179.
 20. Кривий С.Л., Ходзинский А.Н. Автоматное представление онтологий и операции на онтологиях. // Intern. Book Series “Algorithmic and Mathematical Foundation of the Artificial Intelligence”, Bulgaria, Sofia. – 2008, – N 1, p. 173-178.
 21. Кривий С.Л., Чугаєнко О.В. Extended Algorithm for Translation of MSC-Diagram into Petri Nets. // Intern. Book Series “Algorithmic and Mathematical Foundation of the Artificial Intelligence”, Bulgaria, Sofia. – 2008, N 1, p. 68-74.
 22. S. Kryvyi, L. Matveyeva, E. Lukianova, O. Siedliecka Ontology View on Automata Theory. // Intern. Journ. “Information Theories and Applications”. – 2008. – vol. 15, – N 4, p. 337-344.
 23. Кривий С.Л., Чугаєнко О.В. О алгоритме перевода документов MSC в сети Петри. // Ж.: “Проблемы программирования”. – 2008, № 2-3, с. 587-594.
 24. Кривий С.Л., Ходзінський О.М. Збірник задач з дискретної математики: навчальний посібник. // Київ, Бізнесполіграф. – 2008. – 360 с.
 25. Кривий С.Л., Волошин С.В., Маркова Н.С. Алгоритм проверки противоречивости множества дизъюнктов в исчислении высказываний. // Ж.: “Проблемы программирования”. – 2008, № 2-3, с. 25-30.
 26. Кривий С.Л. Курс дискретної математики: навчальний посібник. // Вид. Націон. Авіац. Університету. – 2007, – 430 с.
 27. Кривий С.Л. Дискретна математика вибрані питання: навчальний посібник. // Київ, Видавничий дім «Києво-Могилянської академії». – 2007. – 570 с.
 28. S.L. Kryvyi Algorithm of translation of MSC-specified System into Petri Net. // Fundamenta Informatica, IOS Press. – 2007, – v. 79, – N 3-4 (September) p. 431-435.

Curriculum Vitae