Кучеренко Oльга Василівна
провідний інженер-програміст

Інформація

Посада: провідний інженер-програміст
Науковий ступінь:
Звання:
Аудиторія: 706 а
Телефон: 259-05-20
E-mail:
Наукові інтереси: математичні методи прикладної статистики; пакети програм прикладної статистики; методи та алгоритми моделювання стохастичних систем; розробка курсів дистанційного навчання по теорії ймовірностей і математичній статистиці

Публікації:

  1. Кучеренко О.В., Чечельницький О.А. Дифузійні властивості систем Ерланга з двовимірним пуассонівським потоком вимог. // Обчислювальна та прикладна математика, – №2, – 2010, – с.150-155.
  2. Кучеренко О.В., Чечельницький О.А. Стационарные характеристики паралельно функционирующих систем обслуживания с двухмерным входным потоком. // Теорія вероятностей, математическая статистика и их приложение: сб.научн.ст. Вып 2. Минск: РИВШ, – 2009. – с. 262-266.
  3. Кучеренко О.В., Чечельницький О.А. Властивості мережевої моделі паралельної структури в стаціонарному режимі. // Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки, – №4, – 2007, – с. 223-226.