Кулян Віктор Романович
доцент, член НМК, гарант ОПП "Прикладна математика"

Інформація

Посада: доцент, член НМК, гарант ОПП "Прикладна математика"
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Звання: доцент
Аудиторія: 411
Телефон: 259-02-37
E-mail: v.kulyan@gmail.com
Наукові інтереси: математичні методи ідентифікації систем, моделювання лінійних та нелінійних процесів в економіці, чисельні методи в задачах математичного моделювання

Публікації:

  1. Кулян В.Р., Рутицька В.В., Юнькова О.О. Математичне моделювання та оптимізація фінансово-економічних процесів. Навчальний посібник. К.: "Київський університет", 2014. - 112 с.
  2. Кулян В.Р., Юнькова О.О.,Коробова М.В. Про моделювання динаміки портфеля акцій. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки., вип. 1, 2016. - С. 173 - 177.
  3. Кулян В.Р., Гаращенко Ф.Г., Юнькова О.О. Ідентифікація параметрів динаміки ринкових активів. // Системні дослідження і інформаційні технології. –2015. -№ 2. - С. 72-83.
  4. Кулян В.Р., Гаращенко Ф. Г., Петрович В.Н., Юнькова Е.А. Моделирование динамики и диверсификация портфеля акций. // Проблемы управления и информатики. -2016. -№ 4. - С. 124 - 135.