Куценко Ігор Анатолійович
науковий співробітник

Інформація

Посада: науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання:
Аудиторія: 409
Телефон: 259-02-37
E-mail: kutsenko_i_a@ukr.net
Наукові інтереси: розробка алгоритмів для визначення оптимальних оцінок множин практичної стійкості, створення алгоритмів структурно-параметричної та мінімаксної оптимізації в системах керування, інтерполяція та мінімаксна (Чебишевська) апроксимація неперервних та розривних функцій (поверхонь) за допомогою багатовимірного сплайну на хаотичній сітці, побудова чисельних моделей в випадку "чорного ящика", коли є лише набір інформації типу: багатовимірний вектор "входу" та відповідна йому скалярна величина “на виході”, аналіз числового ряду і прогноз за допомогою недовизначених та перевизначених систем рівнянь

Публікації:

  1. Куценко І.А. Алгоритм визначення суттєвих лінійних обмежень на площині // Вісник КУ. 2005, № 3, с. 170 -173.
  2. Куценко І.А. Побудова апроксимаційної середньоквадратичної та мінімаксної багатовимірної сплайн-функції на хаотичній сітці // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2008. – № 4. – С.121 - 124.
  3. Куценко І.А. Розділ 11. Чисельне моделювання за допомогою апроксимаційного сплайн-відтворення багатовимірних поверхонь на хаотичній сітці. // С. 489 - 517 в колективній монографії: Ф.Г. Гаращенко, О.Ф. Волошин, М.Ф. Кириченко., та інші. Розвиток методів і технологій моделювання та оптимізації складних систем: Монографія. – К.: Видавництво "Сталь", 2009. – 668 с.