Кузьмін Анатолій Володимирович
доцент

Інформація

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання: доцент
Аудиторія: 213
Телефон: 259-04-36
E-mail:
Наукові інтереси: рівняння в частинних похідних, чисельні методи для задач руху рідини, математичні методи обробки результатів дистанційного зондування землі, математичні методи аналізу сучасної земельної політики в Україні

Академічні нагороди і премії:

1. Медаль АН УССР для молодих вчених за кращу наукову
роботу, 1983 рік
2. Грамота Київського національного університету За успіхи
у навчально-виховній роботі, 2019 рік.


Читає курси:

1. Рівняння математичної фізики, бакалавр, 3-й курс,
лекції та практичні.
2. Комп’ютерна алгебра, бакалаври, 2-й курс, лекції та
лабораторні.
3. Сучасні методи комп’ютерного моделювання,
бакалаври, 3-й курс, лекції.
4. Чисельні методи математичної фізики, бакалаври, 4-й
курс, лабораторні.

Публікації:

 1. A. Kuzmin, L. Grekov, N. Kuzmina, O. Petrov About One Approach to the Construction of Clustering and Classification Grid-Type Algorithms // American Journal of Remote Sensing 2022, N 10(2): pp. 30-38, (Scopus).
 2. Кузьмін А.В., Греков Л.Д., Верюжський Г.Ю., Петров О.А. Програмнотехнологічний комплекс ідентифікації морських суден на базі використання радарних космічних знімків Sentinel 1 // Український журнал дистанційного зондування Землі, 2021, 8 (4), с. 20–24
 3. N.M. Kuzmina, P.F. Samusenko, A.V. Kuzmin About some aspects of the organization of students individual work at pedagogical universities in the process of teaching classical optimization methods // XIV International Conference on Mathematics, Science and Technology Education Journal of Physics: Conference Series 2288 (2022) 012009 IOP Publishing
 4. Кузьмін А.В. Про один алгоритм моделювання розповсюдження поверхневих хвиль у двошаровій ідеальній рідині Вісник Київського університету Серія: Фізико –математичні науки Випуск №1, 2010 р., с. 121-126.
 5. Кузьмін А.В. Моделювання розповсюдження поверхневих хвиль при обтіканні зануреного тіла Вісник Київського університету Серія: Фізико –математичні науки Випуск №2 , 2011 р., с.119-125
 6. Кузьмін А.В., Греков Л. Д., Оноцький В.В. Автоматизація процедури усунення міжканальних геометричних деформацій зображень отриманих знімальною апаратурою супутника «Січ-2» Екологічна безпека та природокористування № 12, 2013р. , с. 23-35
 7. Кузьмін А.В., Греков Л.Д. Обчислювальні процедури тематичної обробки космічних знімків в інтересах моніторингу аграрних ресурсів (частина 1) Екологічна безпека та природокористування № 1-2(23), 2017 р. с.70-78
 8. Кузьмін А.В., Греков Л.Д., Петров О.А. Обчислювальні процедури тематичної обробки космічних знімків в інтересах моніторингу аграрних ресурсів (частина 2 Екологічна безпека та природокористування № 1(33) , 2020 р. с. 79-87
 9. Кузьмін А.В., Денисов С.В. Курс лекцій та лабораторний практикум із комп’ютерної алгебри, Київський Університет, 2018. 240 с.
 10. Кузьмін А.В. Моделювання розповсюдження поверхневих хвиль при обтіканні зануреного тіла. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія фіз.-мат. наук – 2011. – № 2. – с. 119-124.
 11. Кузьмін А.В. Про один алгоритм моделювання розповсюдження поверхневих хвиль у двошаровій ідеальній рідині. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія фіз.-мат. наук – 2010. – № 1. – с. 94-99.
 12. Кузьмін А.В., Юрченко А.Д., Греков Л.Д. Сучасна земельна політика України // К.:– Інтертехнологія. – 2009. – 260 с.
 13. Кузьмін А.В., Греков Л.Д., Юрченко А.Д. Щодо ситуації на внутрішньому та зовнішньому ринку ріпаку та її впливу на продовольчу безпеку в Україні. // Національний безпека: український вибір/РНБОУ ІПНБ, -К., – 2009 – Вип.3 – с. 76–79.
 14. Кузьмін А.В., Кашпур О.Ф., Москальков М.М., Риженко А.І., Хлобистов В.В. Практикум з методів обчислень. Наближення функцій. Частина 2. // Київ, Вид-во МАУП, – 2008, 110 с.
 15. Кузьмін А.В., Кузьміна Н.М., Телейко А.Б. Символьні та наближені обчислення в системі MAPLE. Частина 2. // К.: ДП "Видавничий дім "Персонал"", – 2008, 128 с.
 16. Кузьмін А.В. Чисельне моделювання розповсюдження хвиль на поверхні ідеальної рідини. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія фіз.-мат. наук – 2007. – № 3. – с. 150-156.

Curriculum Vitae