Лялецький Олександр Олександрович
старший науковий співробітник

Інформація

Посада: старший науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання:
Аудиторія: 38-2
Телефон: 259-05-30
E-mail:
Наукові інтереси: лямбда-числення, теорія моделей, загальна алгебра, теорія груп

Публікації:

  1. Афонін А.О., Лялецький О.О. Про інтелектуальні та інтерфейсні засоби систем автоматизації доведень теорем. // Вісник Київського національного університету, 2014, №.4, С. 125-128
  2. Афонін А.О., Лялецький О.О. Стислі нотатки з дискретної математики. Числа, множини, функції, відношення. // Навчально-методичний посібник, "Арталекс-принт", Київ, 2014, 56 с.
  3. Лялецький О.О. Новые доказательства важных теорем бестипового экзистенциального λ-исчисления. // Кибернетика и системный анализ, 2014, № 4, C. 53-63
  4. Лялецький О.О. Елементарне доведення теореми нормалізації для βη-редукції. // Вісник Київсь-кого університету, Серія: фіз.-мат. науки, 2014, № 1, C. 158-160
  5. Лялецький О.О. Декартові властивості категорії умовно повних векторних решіток. // Вісник Київського національного університету, 2012, №.3, С. 109-111
  6. Лялецький О.О. О корректных способах решения нечетких задач. // Математичні машини і системи, 2011, № 4, С. 78-83
  7. Лялецький О.О. Базові властивості (θ)-неперервних функцій, які діють на біповних частково впорядкованих множинах. // Вісник Київського університету, 2011, № 3, С. 121-127
  8. Лялецький О.О. О некоторых свойствах теоретико-множественных моделей теории лямбда. // Математичні машини і системи, 2008, № 4, С. 10-21
  9. Лялецький О.О. Про типи неперервності функцій та їх властивості відносно частково упорядкованих множин. // Вісник Київського університету, 2008, № 2, С. 98-104.
  10. Лялецький О.О. Про типи збіжності послідовностей та топологічні властивості частково упорядкованих множин. // Вісник Київського університету, 2008, № 1, С. 121-126.