Мацак Іван Каленикович
професор

Інформація

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Звання: старший науковий співробітник
Аудиторія: 220
Телефон: 259-02-80
E-mail: ivanmatsak@univ.kiev.ua
Наукові інтереси: класичні задачі теорії ймовірностей, теорія екстремальних значень та їх застосування, теорія надійності

Читає курси:

1. Дослідження операцій, бакалавр, 2,3-й курс, практичні заняття, лекції.

2. Математична теорія надійності, бакалавр, 4-й курс, лекції.

3. Асимптотична теорія екстремальних значень, магістри, 2-й курс

Публікації:

1. On distribution of the norm for normal random elements in the space of  continuous functions (with A.N.Plichko),  Lithuanian  Матh. Journal.- 2013.- v.53,  №1, p. 72 – 79.

2. Про лічильний процес у схемі максимуму,  Теорія Ймовірн. і Мат. Статист.- 2014.- № 91.- C. 109-122.

3. Елементи теорії екстремальних значень ,   Київ ,  КОМПРИНТ,   2014. - 210 c.

4. A.V.Ivanov. Extreme  residuals  in regression model. Minimax approach, (with  A.V.Ivanov,  S. V. Polotskiy),    Modern stochastics :  theory and applications  -  2015.- v.2,  №3, p. 297 – 308.

5. The asymptotic behaviour of  a counting process in the max-scheme. A discrete case, (with I. V.Rozora), Georgian Math. J. , 2016, v. 23,  № 3, p.  405  –416.

6. Про дубльовану систему з відновленням (з  Б.В. Довгаєм),  Теорія Ймовірн.  Мат. Статист. ,  2016,  № 94 , с. 60 -72 .

7. Асимптотична поведінка екстремальних значень випадкових величин. Дискретний випадок.   Укр. мат. ж. ,  2016,  т. 68  ,  №7, с.945-956.

8. Граничні теореми для екстремальних залишків у моделі регресії з важкими хвостами спостережень (з   О.В.Івановим),  Теорія Ймовірн. і Мат. Статист. ,  2013,  № 88 , с. 90--97.

9. Граничні теореми для екстремальних залишків у лінійній та нелінійній моделях регресії(з   О.В.Івановим),     Теорія Ймовірн. і Мат. Статист. ,  2012,  № 86 , с. 69--80.

10. Мацак І.К., Одне уточнення закону повторного логарифму для схеми максимуму(з   К.С. Акбаш ) , Укр.мат.ж. ,  2012,  т.64  ,  № 8, с.1132--1137.

Curriculum Vitae