Назарага Інна Михайлівна
молодший науковий співробітник

Інформація

Посада: молодший науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Звання:
Аудиторія: 609
Телефон: 259-05-34
E-mail:
Наукові інтереси: моделювання та прогнозування економічних процесів з використанням сучасних інформаційних технологій

Публікації:

  1. V. Donchenko, I. Nazaraga, O. Tarasova Matrixes least squares method: examples of its application in macroeconomics and TV-media business // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2014, Vol. 4, Issue 4 (70), с. 42-46
  2. V.S. Donchenko, I.M. Nazaraga, O.V. Tarasova Matrixes least squares method and examples of its application // Intern. Journal "Information Technologies & Knowledge", 2013, №4 Vol.7, 325-336
  3. Назарага І.М., Харазішвілі Ю.М. Інвестиції: підхід до прогнозування // Актуальні проблеми економіки. 2012. –№ 9 (135). – С. 213–222.
  4. Назарага І.М., Донченко В.С. Програмне забезпечення для прогнозування основних макроекономічних показників економіки України // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки. 2010. –№ 4. – С. 118–123
  5. Назарага І.М. Поведінкова модель та модель портфеля активів визначення обмінного курсу в умовах економіки України // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: техн. науки: зб. наук. праць. – 2010. – № 3. – С. 160–168
  6. Назарага І.М. Модель ринку праці макроекономіки України // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки. – 2009. № 4. С. 119–124
  7. Назарага І.М. Монетарні моделі визначення обмінного курсу в умовах економіки України // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки. – 2009. – № 1. – С. 121–126
  8. Назарага І.М. Моделі паритету купівельної спроможності та паритету відсоткових ставок в умовах економіки України // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки. 2008. – № 4. – С. 145–148