Омельчук Людмила Леонідівна
заступник декана з навчально-методичної роботи, член вченої ради, гарант ОПП "Інформатика", експерт з акредитації освітніх програм НАЗЯВО

Інформація

Посада: заступник декана з навчально-методичної роботи, член вченої ради, гарант ОПП "Інформатика", експерт з акредитації освітніх програм НАЗЯВО
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання: доцент
Аудиторія: 227
Телефон: +38 (044) 259-01-19
E-mail: l.omelchuk@knu.ua
Наукові інтереси: формальні методи розробки програм, технології програмування

Академічні нагороди і премії:

1. Грамота Міністерства освіти і науки України (2019). 

2. Подяка Міністерства освіти і науки України (2018). 

3. Грамота Київського національного університету за успіхи у навчальній, науковій та виховній роботі, 2014, 2016 р. 

4. Кращий викладач факультету кібернетики, 2015/2016 н. р.

5. Microsoft Certified Technology Specialist (сертифікат № E231-9142 від 10.04.2013);

6. Microsoft Certified Professional (сертифікат № E315-6668 від 19.06.2013);

7. Microsoft Specialist (сертифікат № E416-8854 від 25.10.2013);

8. Microsoft Certified Solutions Developer (сертифікат № E416-8853 від 25.10.2013).

Читає курси:

1. Об’єктно-орієнтоване програмування, 2-й курс, лекційні та лабораторні заняття.

2. Програмна інженерія, 2 курс магістратури, лекційні та лабораторні заняття.

3. Інструментальні середовища та технології програмування, 2-й курс, лекційні та лабораторні заняття.

Публікації:

  1. Омельчук Л.Л., Ткаченко О.М., Шишацька О.В. Впровадження методики інтеграції навчальних курсів на основі проєктного підходу та гнучких методологій управління / Програмування: теорія та практика. Збірник матеріалів за результатами ІТ-проєкту міждисциплінарної інтеграції. 2020-2021 навчальний рік. Рекомендовано до друку вченою радою факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2021. - С.4-10.
  2. Омельчук Л.Л. Об’єктно-орієнтоване програмування. Лабораторний практикум: навчальний посібник / Л.Л.Омельчук. – Київ: електронна публікація на сайті факультету, 2021. - 265 с.
  3. Омельчук Л.Л. Інструментальні середовища та технології програмування. Лабораторний практикум / Л.Л. Омельчук, Н.Г. Русіна. - Одеса: Айс Прінт, 2020. - 175 с.
  4. SMT-LIB Theory of Nominative Data / Omelchuk L. and Shyshatska O. //Springer Nature Switzerland AG, Communications in Computer and Information Science, 1175 CCIS, pp. 89-110, 2020.https://doi.org/10.1007/978-3-030-39459-2_5
  5. Омельчук Л.Л. Порівняльний аналіз українського стандарту освітньо-професійної підготовки з інформатики та міжнародних освітніх стандартів // Вісник Київського ун-ту. Серія: фіз.-мат. науки. – 2013. – Вип. 4. – C. 138–149.
  6. Омельчук Л.Л. Порівняльний аналіз українського стандарту освітньо-професійної підготовки з інформатики та Computer Science’2013 // Вісник Київського ун-ту. Серія: фіз.-мат. науки. – 2013. – Вип. 2. – C. 216–227.
  7. Omelchuk L. Composition-nominative specification languages of the object - oriented programs // European Cooperation – Warsaw. Poland. 2015. – Vol 4. p. 76-84.
  8. Зубенко В.В., Омельчук Л.Л. Програмування : навчальний посібник (гриф МОН) // К.: ВПЦ "Київський університет", 2011.- 624 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4.18-Г-2020 від 29.08.08)).


Curriculum Vitae