Панченко Тарас Володимирович
доцент

Інформація

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання: доцент
Аудиторія: 611
Телефон: (044)521-33-45
E-mail:
Наукові інтереси: композиційні методи, інтернет-технології, бази даних

Читає курси:

Основи Internet/intranet-програмування
Технології Internet

Публікації:

 1. Панченко Т.В. Пропозиційне числення для послідовної тризначної логіки (системи типу МакКарті) // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2000., вип.4. – С. 284-292.
 2. Панченко Т.В. Электронная биржа Ощадного банка Украины // журнал “Корпоративные системы”. – 2001. – №4. – С. 53-55.
 3. Панченко Т.В. Використання формальних специфікацій для розробки Електронної біржі Ощадного банку // Проблемы программирования.- 2002. – №1-2. – С. 161-167.
 4. Панченко Т.В. Використання формальних специфікацій для розробки програмних систем // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2002. – вип. 2. – С. 245-256.
 5. Панченко Т.В. Универсальная система авторизации денежных переводов // журнал “Корпоративные системы”. – 2002, №4. – С. 31-37.
 6. Панченко Т.В. Типізація в композиційно-номінативних мовах // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Шевченківська весна. Сучасний стан науки, досягнення, проблеми та перспективи розвитку”. Збірник тез. – 2003. – С. 66-68.
 7. Panchenko T.V. Composition Approach to Software Systems Modeling and its Support Tools // International Conference on Dynamical System Modeling and Stability Investigation. Thesis of Conference Reports, May 27-30, 2003. – P. 421.
 8. Панченко Т.В. Автоматизация банков: реалии и перспективы // журнал “Корпоративные системы”. – 2003. – ?3. – С. 19-24.
 9. Панченко Т.В. Моделювання структур даних та функцій над ними в композиційно-номінативній мові ACoN // Проблемы программирования. – 2004. – №1-2. – С. 7-15.
 10. Нікітченко М.С., Панченко Т.В. Структури даних в композиційних мовах програмування // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2004. - вип. 2. – С. 316-325.
 11. Панченко Т.В. Методологія доведення властивостей програм в композиційних мовах IPCL // Тези доповідей Міжнародної конференції “Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем” (TAAPSD’2004). Київ. – 2004. – С. 62-67.
 12. Панченко І.В., Панченко Т.В. Оптимізація роботи Call-центра за допомогою автоматизованої комп’ютерної системи Scheduling ISS v.1 // Тези доповідей Міжнародної конференції “Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем” (TAAPSD’2004). Київ. – 2004. – С. 272-274.