Подлипенко Юрiй Костянтинович
провідний науковий співробітник

Інформація

Посада: провідний науковий співробітник
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Звання: професор
Аудиторія: 604
Телефон: 259-05-34
E-mail:
Наукові інтереси: математична фiзика, теорiя оцiнювання в умовах невизначеностi для рiвнянь з частинними похiдними

Публікації:

  1. Подлипенко Ю.К., Горбатенко М.Ю. Мінімаксне оцінювання за неповними даними розв'язку початково-крайової задачі Діріхле для рівняння теплопровідності на основі її змішаного варіаційного формулювання // Науковий вісник Чернівецького університету. Математика. - 2010, Вип.528, с. 14-26
  2. Подлипенко Ю.К., Перцов А.С. Мінімаксне оцінювання функціоналів від правих частин рівнянь лінійної теорії пружності з граничними умовами типу Неймана // Науковий вісник Чернівецького університету. Математика. - 2010, Вип.528, с. 115-120
  3. Подлипенко Ю.К., Наконечний О.Г., Перцов А.С. Минимаксное оценивание решения краевой задачи для уравнений линейной теории упругости с граничными условиями типа Неймана // Доповіді НАН України. - 2010, № 2, с. 43-50
  4. Подлипенко Ю.К., Горбатенко М.Ю. Оцінювання функціоналів від розв’язків лінійних еліптичних рівнянь, при повністю невідомих правих частинах // Вісник КУ. Серія фіз.-мат. науки - 2009, № 3, с. 164-169
  5. Подлипенко Ю.К., Головач В.М. Минимаксный подход к задаче оценивания параметров линеаризованных уравнений Навье-Стокса по неполным данным // Журнал обчислювальної та прикладної математики. - 2009, № 3, с. 81-99
  6. Подлипенко Ю.К., Перцов А.С. Мінімаксне оцінювання розв'язків крайової задачі для бігармонічного рівняння з граничними умовами типу Неймана // Вісник КУ. Серія фіз.-мат. науки. - 2008, № 4, с. 153-160
  7. Подлипенко Ю.К., Горбатенко М.Ю. Оцінювання узагальнених розв'язків лінійних еліптичних рівнянь, що допускають змішане варіаційне формулювання // Вісник КУ. Серія фіз.-мат. науки. - 2008, № 3, с. 158-164
  8. Подлипенко Ю.К., Головач В.М. Об оценивании функционалов от решений линеаризованной задачи Навье-Стокса по неполным данным // Доповіді Національної академії наук України. -2007, № 2, с. 43-47