Провотар Тетяна Михайлівна
інженер-програміст I категорії

Інформація

Посада: інженер-програміст I категорії
Науковий ступінь:
Звання:
Аудиторія: 605 б
Телефон: 259-05-11
E-mail:
Наукові інтереси: теорія графів

Публікації:

  1. Провотар Т.М., Протасова К.Д. Розбиття графів методом незалежних підмножин // Доповіді НАН України. – 2010. – № 10. – c. 41-43.
  2. Протасова К.Д., Провотар Т.М. Врівноважені два-розбиття графів // Збірник наукових праць "Комп'ютерна математика". – 2011. – № 1. – c. 150-156.
  3. K.D. Protasova, T.M. Provotar. Rainbow Graphs and Semigroups // Доповіді НАН України. – 2012. – № 7. – c. 43-47.