Савчук Михайло Миколайович
професор

Інформація

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Звання: професор
Аудиторія: 709
Телефон: 259-05-20
E-mail:
Наукові інтереси: ймовірносна комбінаторика, математичні методи захисту інформації, криптографія та криптоаналіз, прикладна статистика

Публікації:

1. Савчук М.М., Фесенко А.В. Квантові обчислення: огляд та аналіз   Кібернетика та системний аналіз, 2019, №1. – С. 14-29. - ISSN 1019-5262, Scopus.

2. Савчук М.М., Бурлака М.К. Кодування і класифікація перестановок за спеціальним перетворенням з оцінками  потужності класів  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки, 2019, №.2. – С. 35-42. - ISSN: 1812-5409. 

3. Савчук М.М.   Захист інформаційних технологій та кібербезпека  Вісн. НАН України, 2019. - №11. – С. 23-28. - ISSN 1027-3239. 

4. Владислав Лещенко, Ніна Пекарчук, Михайло Савчук. Порівняльний аналіз складності методів лінеаризації та перебору  розв’язання систем нелінійних булевих рівнянь. Захист інформації, 2020. Т.22, №1. – С. 33-42. 

5. Савчук М.М. Криптографічний захист інформаційних технологій та кібербезпека.Матеріали  XXVI Міжнародної конференції АВТОМАТИКА 2020, Київ, 13-15 жовтня 2020. - Київ: ПОЛIТЕХНIКА, 2020. – С.34-35.

6. V.V. Leshchenko, N.A. Pekarchuk, M.M. Savchuk. Comparative Analysis of the Complexity of the Linearization and Enumeration Methods for Solving Systems of Nonlinear Boolean Equations. International Conference “Modern Stochastics: Theory and Applications V”, June 1–4, 2021, Kyiv, Ukraine. Conftrence Materials. – P. 35-36. - Electronic edition. 

7. M.M. Savchuk, M.K. Burlaka. Encoding and Classification of Permutations by Special Transformations with the Cardinality of Classes Tstimates. International Conference “Modern Stochastics: Theory and Applications V”, June 1–4, 2021, Kyiv, Ukraine. Conftrence Materials. – P.38. - Electronic edition.