Семенов Віктор Вікторович
Асисистент

Інформація

Посада: Асисистент
Науковий ступінь:
Звання:
Аудиторія: 709
Телефон: +380 (44) 521 3535
E-mail:
Наукові інтереси: розробка та дослідження моделей і методів дискретної оптимізації та розв'язуваності векторних дискретних оптимізаційних задач

Публікації:

1. Kolechkina L.N., Nagornaya A.N., Semenov V.V. A method for solving a constrained optimization problem on a combinatorial set of placements. Problems of management and computer science. 2019. No. 4. P. 62−72.

2. Семенов В.В. Дворівнева оптимізація розподілу міжбюджетних трансфертів при заданих обмеженнях. Доповіді НАН України. 2019. № 10. С. 11−20.

3. Sergienko I.V., Semenova N.V., Semenov V.V. Two-level problem of optimizing the distribution of interbudgetary transfers under given restrictions. Cybernetics and systems analysis. 2019. T. 55, No. 6. P. 30−40.

4. Семенова Н.В., Ломага М.М., Семенов В.В. Існування розв’язків та метод розв’язання лексикографічної задачі опуклої оптимізації з лінійними функціями критеріїв. Доповіді НАН України. 2020. № 12. С. 19−27.

5. Semenov V.V., Koliechkin V.O. Multicriteria combinatorial optimization problems with inexact data of objectives. ХХХII International Conference “Problems of decision making under uncertainties”. PDMU-2018. (Prague, Czech Republic, August 27−31, 2018) МП “Леся”. P. 107.

6. Chaika D.A., Semenov V.V. On solving the multicriteria problem of choosing energy saving measures. Proceedings of the VI International Scientific Conference “Mathematical Modeling, Optimization and Information Technologies” (Chisinau, November 12–16, 2018, Moldova). Chisinau: Eureka. pp. 443−445.

7. Semenova N.V., Semenov V.V. Robust solutions of integer optimization problems under uncertainty. XXXIII International Conference “Problems of decision making under uncertainties”. PDMU-2019. (Hurgada, Egypt, January 24−February 1, 2019), Kyiv- 2019. Вид-во “Людмила” P. 79.

8. Семенова Н.В. Ломага М.М. Семенов В.В. Дослідження задач Парето лексикографічної оптимізації з квазіопуклими функціями критеріїв. Міжнародний науковий симпозіум “Інтелектуальні рішення”. Матеріали  IX Міжнародної школи-семінару “Теорія прийняття рішень” (Ужгород, 15−20 квітня 2019). Ужгород. Приватне підприємство „Інвазор”. С. 116−117.

9. Sergienko I.V., Semenova N.V., Semenov V.V. Bilevel optimization problems of distribution of interbudget transfers. ХХХIV Internftional Conference “Problems of decision making under uncertainties”. PDMU-2019. (Lviv,  Ukraine, September 23−27, 2019), Kyiv-2019. Вид-во “Людмила”. P. 88−89.

10. Семенов В.В., Колєчкін В.О. Багатокритеріальний вибір в задачах комбінаторної оптимізації за умов нечітко заданих даних. Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем. Тези доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції. МПЗІС-2019. (Дніпро, 20–22 листопада 2019). Дніпро: ДНУ, 2019. 308 с.; С. 234−235.

11. Semenov V.V., Koliechkin V.O. Vector problems discrete optimization: application for defense of information networks. ХХХV International Conference “Problems of decision making under uncertainties”. PDMU-2020. (Baku-Sheki, Republic of Azerbaijan. May 11−15, 2020), Kyiv-2020. Вид-во “Людмила”. P. 80.

12. Семенов В.В., Колєчкін В.О. Алгоритм розв’язання задачі векторної оптимізації з нечітко заданими даними. “Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем”. Тези доповідей XVIIІ Міжнародної науково-практичної конференції. МПЗІС-2020. (Дніпро, 18−20 листопада 2020). Дніпро: ДНУ, 2020. 308 с.; С. 234−235.