Іванов Сергій Миколайович
асистент

Інформація

Посада: асистент
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання:
Аудиторія: 403
Телефон: (044)259-05-34
E-mail:
Наукові інтереси: дослідження стійкості за Ляпуновим диференціальних рівнянь, фрактальної розмірності, дифеоморфності та гомеоморфності диференціальних рівнянь на компактному гладкому многовиді, власні значення квадратних матриць і їх застосування, розроблення принципово нових моделей представлення знань, прийняття рішень в умовах невизначеності з застосуванням екстремальних принципів; нелінійна динаміка.

Публікації:

1. Іванов С.М. Загальний розв‘язок та адаптація до параметричного оцінювання SIR моделі. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки, No 4, 2020. С. 40-43.

2. Yatsenko V. O., Ivanov S.M., Parnowski A., Vlasov D. Guaranteed NARMAX model for the prediction of geomagnetic Dst index. “Journal of Physical Studies”: v. 23, No. 1. – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2019. – P. 1901-1 – 1901-5.

3. Іванов С.М. Яценко В.О. Виявлення змінювання векторного поля за часовим рядом. Вісник Київського національного унів-ту імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки. 2018, вип. 2. С. 67-70 

4. Ivanov S.N., Yatsenko V.O. Calculation of dimension according to Lyapunov and application for forecasting geomagnetic indices. Mizhnar. science and technology zhur. “System research and information technologies”: No. 3. – K.: NTUU “KPI” “IPSA”, 2018. – P.122-132

5.Іванов С.М., Яценко В.О. Необхідна і достатня умова локальної структурної стійкості динамічних систем на компактному гладкому многовиді. XIX Міжнародна конференція "Dynamical System Modeling and Stability Investigation", 2019, 22-24 Травня 2019. – Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2019 р. – С. 89-91. 

6. Ivanov S.M. Some properties of smooth dynamic systems. Formation of innovative potential of world science: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1), November 26, 2021. Tel Aviv, State of Israel: European Scientific Platform. - P. 103-105. DOI 10.36074/scientia-26.11.2021

7.Іванов С.М. Обчислення частинних похiдних за часовими рядами хаотичних систем. XX Міжнародна науково-практична конференція «Шевченківська весна – 2022» 14 квітня 2022 р.— м. Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2022 р. — С. 38-39

8.Ivanov S.M., Kostrubina M.S. Parametric identification of the SIR model of the spread of epidemics. XХXVII International Conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2022) November 23 – 25, 2022 р. — Kyiv:Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2022 —P. 53-54

9.Ivanov S.M., Subotina A.H. Prediction of the level of CO2 in Kyiv based on the NARMAX model. XХXVII International Conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2022) November 23 – 25, 2022 р. — Kyiv:Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2022 —P. 55