Слабоспицька Ольга Олександрівна
доцент

Інформація

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання: старший науковий співробітник
Аудиторія: 607
Телефон: 259-05-11
E-mail:
Наукові інтереси: експертно-аналітичний супровід процесів програмної інженерії, методи та засоби підвищення ефективності програмних проектів, підходи до гарантування якості, насамперед надійності, програмного забезпечення

Читає курси:

Управління програмними проектами
Формальні методи побудови програм

Публікації:

  1. Kolesnik A., Slabospitskaya O. Tested Approach for Variability Management Enhancing in Software Product Line // Ermolayev V., Mayr H.C., Nikitchenko M. et al. (eds.): ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Proc. 8-th Int. Conf. ICTERI 2012, Kherson, Ukraine, June 6-10, 2012, CEUR-WS.org/Vol- 848, – P. 125-133.
  2. Kolesnik A., Slabospitskaya O. The Model for Enhanced Variability Management Process in Software Product Line // Mayr H.C., Kop C., Liddle S., Ginige A. Information Systems: Methods, Models and Applications. Revised selected papers of 4-th International United Information Systems Conference (UNISCON 2012). Yalta, Ukraine, June 2012 – P. 162-171.
  3. Слабоспицька О.О. Розвиток моделі властивостей сімейства програмних продуктів для забезпечення їх адаптовності // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Сер. фіз.-мат. науки. – 2013. – № 4. – С. 164-171.
  4. Слабоспицька О.О. Технологічна модель процесу побудови та використання адаптивної композиції Web-сервісів // Проблеми програмування. – 2015. – № 2. – C. 52-62.
  5. Слабоспицкая О.А. Портфельная модель процесса принятия решений по управлению изменениями в организации // Проблеми програмування. – 2015. – № 1. – C. 72-80.