Стеля Олег Борисович
завідувач НДЛ "Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ"

Інформація

Посада: завідувач НДЛ "Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ"
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання: старший науковий співробітник
Аудиторія: 218
Телефон: 259-04-36
E-mail:
Наукові інтереси:

Публікації:

  1. Стеля О.Б. Моделирующий комплекс для расчета потока грунтовых вод в сложных гидрогеологических условиях // Математическае моделирование, Российская академия наук, М., Россия, - 2011, т. 23, №4, с. 120-130
  2. Стеля О.Б., Стеля І.О. Профільна модель вологопереносу в пористих середовищах // Наукові записки. Комп'ютерні науки / Національний університет "Києво-Могилянська академія", - 2011, Том 125, с. 56-68
  3. Стеля О.Б. Сплайнова схема розв’язання рівняння конвекції-дифузії // Журнал обчислювальної та прикладної математики", - 2011. - 1(104). - с. 135-140
  4. Стеля О.Б. Розв’язання оберненої задачі транспорту забруднень русловим потоком // Журнал обчислювальної та прикладної математики - 2009. № 3 (99), c. 100-105
  5. Стеля О.Б. Визначення режиму дренажу як розв’язку оберненої задачі нестаціонарного потоку грунтових вод // Журнал обчислювальної та прикладної математики, - 2009, № 2(98) с. 77-83
  6. Стеля О.Б., Ляшко С.І. Оптимізація дренування підтоплених теріторій // Вісник Київського університету. Сер. кібернетика, - 2008, вип., с. 43-48
  7. Стеля О.Б. Використання параболічних сплайнів для розв’язування задач конвекції-дифузії // Журнал обчислювальної та прикладної математики. - 2007., 2(95), с. 109-116
  8. Стеля О.Б. Розв’язування крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь за допомогою параболічних сплайнів // Журнал обчислювальної та прикладної математики, - 2007, № 1 (94), c. 91-98