Стовба Віктор Олександрович
асистент

Інформація

Посада: асистент
Науковий ступінь:
Звання:
Аудиторія: 608
Телефон: 259-05-11
E-mail: vik.stovba@gmail.com
Наукові інтереси: Субградієнтні методи з перетворенням простору, r-алгоритми, мова моделювання AMPL.

Читає курси:

 1. Основи програмування (лабораторні заняття) — бакалаври 1-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 2. Комп'ютерна графіка (лабораторні заняття) — бакалаври 3-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 3. Видавничі системи (лабораторні заняття) — бакалаври 4-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 4. 3D графіка (лабораторні заняття) — бакалаври 4-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 5. Функціональне програмування (лабораторні заняття) — бакалаври 4-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
Публікації:

 1. П.И. Стецюк, В.А. Стовба, А.А. Жмуд. Метод эллипсоидов для нахождения решения переопределенной СЛАУ. Теорія оптимальних рішень, 2018, №17. С. 115-123.
 2. P. Stetsyuk, V. Stovba, Z. Chernousova. Subgradient method with Polyak’s step in transformed space. Optimization and Applications. OPTIMA 2018. Vol. 974. Springer, Cham. P. 49-63.
 3. В.О. Стовба, О.О. Жмуд, О.І. Криворучко. Експерименти з субградієнтними методами Поляка для розв’язування сумісних СЛАР. Теорія оптимальних рішень, 2019, №18. С. 81-87.
 4. П.І. Стецюк, В.О. Стовба. Субградієнтні методи з кроком Поляка та програма amsg2p. Робочі матеріали. Випуск 19-03 / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, відділ методів негладкої оптимізації. – Київ: 2019. – 28 с.
 5. П.І. Стецюк, Г.П. Донець, П.І. Ненахов та ін. Субградієнтні алгоритми та задачі на комбінаторних конфігураціях. – Київ: унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2019. – 235 с.
 6. П.І. Стецюк, В.О. Стовба, О.О. Жмуд. Про швидкість збіжності субградієнтних методів з кроком Поляка. Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2019. Вип. №1 (34) (у друці).