Стоян Володимир Антонович
професор

Інформація

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Звання: професор, академік АН Вищої школи Ураїни
Аудиторія: 401
Телефон:
E-mail:
Наукові інтереси: математичне моделювання динаміки лінійно розподілених просторово-часових процесів в умовах неповноти даних про їх початково-крайовий стан, проблеми керування динамікою лінійно розподілених просторово-часових процесів в умовах неповноти даних про їх початково-крайовий стан, ідентифікаційні методи побудови лінійних, псевдолінійних та нелінійних моделей динаміки розподілених просторово-часових процесів, дослідження динаміки нелінійних просторово-часових систем, програмна реалізація методів математичного моделювання динаміки розподілених просторово-часових систем

Академічні нагороди і премії:

Відмінник освіти України, 2009
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, 2011

Публікації:

  1. Стоян В.А. Математичне моделювання лінійних, квазілінійних і нелінійних динамічних систем. // К.: ВПЦ «Київський університет». – 2011, 319 с.
  2. Скопецький В.В., Стоян В.А, Кривонос Ю.Г. Математичне моделювання прямих та обернених задач динаміки систем з розподіленими параметрами. // К.: Вид-во «Наукова думка». – 2002, 361 с.
  3. Скопецький В.В., Стоян В.А, Зваридчук В.Б. Математичне моделювання динаміки розподілених просторово-часових процесів. // К.: Вид-во «Сталь». – 2008, 316 с.
  4. Стоян В.А. Моделювання та ідентифікація динаміки систем із розподіленими параметрами. // К.: ВПЦ «Київський університет». – 2008, 201 с.
  5. Стоян В.А. Курс лекцій по моделюванню динаміки систем з розподіленими параметрами. // К.: ТОВ «ВІТУС». – 2001, 131 с.