Терещенко Василь Миколайович
завідувач кафедри математичної інформатики, професор, член вченої ради, гарант ОНП "Комп'ютерні науки" (PhD)

Інформація

Посада: завідувач кафедри математичної інформатики, професор, член вченої ради, гарант ОНП "Комп'ютерні науки" (PhD)
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Звання: професор
Аудиторія: 708
Телефон: 259-04-27
E-mail:
Наукові інтереси: обчислювальна геометрія, комп'ютерна графіка, візуалізація складних явищ і процесів, теорія алгоритмів, розпізнавання образів, паралельні обчислення, термо-механіка нестаціонарних процесів неоднорідних тіл, бази даних та інформаційні системи

Публікації:

 1. Терещенко В.М. Побудова триангуляції Делоне для планарних графів. // Вісник київського університету. Cерія: фіз.-мат. науки. – 2014. – вип 2. – с. 206-209.
 2. Терещенко В.М. Алгоритми морфінгу полігонів у 2D. // Вісник київського університету. Cерія: фіз.-мат. науки. – 2013. – Спец. вип. – с. 180-185.
 3. Терещенко В.М. Модифікація методу ланцюгів для задачі локалізації точки. // Вісник київського університету. Cерія: фіз.-мат. науки. – 2013. – Вип. 2. – с. 233-236.
 4. Терещенко В.М. Застосування систем візуального моделювання у медицині. // Математичні машини і системи, – 2013, – № 2, – с. 188-194.
 5. Терещенко В.М. Построение триангуляции межполитопной области в d-мерном пространстве. // Обчислювальна та прикладна математика, – № 1(107), – 2013, – с. 80-88.
 6. Терещенко В.М. Оптимальний алгоритм локалізації точки для тривимірного простору. // існик київського університету. Cерія: фіз.-мат. науки. – 2013. – Вип. 1. – с. 159-162.
 7. Терещенко В.М. Розв'язання задачі перетину m опуклих многранників. // Математичні машини і системи, – 2013, – № 1, – с. 26-33.
 8. V. Tereshchenko, S. Chevokin, A. Fisunenko Algorithm for Finding the Domain Intersection of a Set of Polytopes. // Original Research Article: Procedia Computer Science, Elsevier, – 2013, –Volume 18, – pp. 459-464.
 9. V. Tereshchenko, S. Pilipenko, A. Fisunenko Domain Triangulation between Convex Polytopes. // Original Research Article: Procedia Computer Science, Elsevier, – 2013, – Volume 18, – pp. 2500-2503.
 10. V. Tereshchenko, A. Tregubenko An approach to the solving Non-Steiner minimum link path problem. // Journal of World Academy of Science, Engineering and Technology, – issue № 64, – 2012, – pp. 484-486
 11. Терещенко В.М. Пошук найкоротшого шляху у простому многокутнику з перешкодами. // Вісник київського університету. Cерія: фіз.-мат. науки. – 2012. – Вип. 4. – с. 203-206.
 12. Терещенко В.М. Особливості розв'язання задач регіонального пошуку для d-вимірного випадку. // Вісник київського університету. Cерія: фіз.-мат. науки. – 2012. – Вип. 4. – с. 207-210.
 13. Терещенко В.М. Пошук мінімального зв'язаного шляху у простому многокутнику. // Вісник київського університету. Cерія: фіз.-мат. науки. – 2012. – Вип. 3. – с. 253-256.
 14. Терещенко В.М. Побудова мінімального шляху на многогранній поверхні. // Вісник київського університету. Cерія: фіз.-мат. науки. – 2012. – Вип. 3. – с. 249-252.
 15. V.M. Tereshchenko An approach for computing the Delaunay Triangulation and the Voronoi Diagram in Ed. // Таврический вестник информатики и математики. – 2012. – №2 (21). – с. 102-114.
 16. Терещенко В.М., Пузирей В.І. Задача динамічної локалізації точки на незв'язному графі. // Математичні машини і системи, – 2012, – № 4, – с. 52-58.
 17. V.M. Tereshchenko, D. Suvorov Some approaches to solving the bichromatic closest-pairs problem on L1 metrics. // Обчислювальна та прикладна математика, – № 1(107), – 2012, – с. 80-88.
 18. Терещенко В.М. Регіональний пошук для Гf – регіону. // Вісник київського університету. Cерія: фіз.-мат. науки. – 2012. – Вип. 1. – с. 235-238.
 19. Терещенко В.Н. Обобщенный метод решения комплекса задач в D-визуализации. // Таврический вестник информатики и математики. – 2011. – №1. – с. 117-126.
 20. Терещенко В.М. Оптимізація структур даних в методах локалізаціїї точки. // Вісник київського університету. Cерія: фіз.-мат. науки. – 2011. – Вип. 2. – с. 159-162.
 21. Терещенко В.М., С.Є. Скляровський Регіональний пошук для множини рухомих точок. // Математичні машини і системи, – 2011, – № 2, – с. 73-80.
 22. V. Tereshchenko, V. Muravitskiy Constructing a simple polygonalizations. // Journal of World Academy of Science, Engineering and Technology, – issue № 77, – 2011, – pp. 668-671
 23. Терещенко В.Н., Янчик Д., Пустовойтов Д., Чернышов Е. Подход к поиску оптимального пути между двумя точками на множестве преград. // Штучний інтелект. - Теоретичні основи інформатики та кібернетики. – 2010. – № 4. – с. 297-303.
 24. Терещенко В.М., Волошин С.Г. Підхід щодо побудови об'єктно-реляційної бази даних. // Наукові записки НаУКМА, том 112, комп'ютерні науки, Київ, ВД. "Києво-Могилянська академія", – 2010, – с. 78-84.
 25. Терещенко О.В., Терещенко В.М., Малежик М.П. Модель платформно-незалежної системи дистанційного оцінювання знань. // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова, серія 5, випуск 22, – 2010, – с. 475-478.
 26. Терещенко О.В., Терещенко В.М., Малежик М.П. Модель оцінювання знань на основі дистанційних технологій. // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова, серія 5, випуск 20, – 2010, – с. 147-151.
 27. V.M. Tereshchenko Paradigm of common algorithmic space for the solution of computer modelling problems. // Збірник наукових праць «Моделювання та інформаційні технології», Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України, м. Київ, Спец. Випуск, – 2010, – с. 214-221.
 28. Терещенко В.Н., Анисимов А.В. Рекурсия и параллельные алгоритмы в задачах геометрического моделирования. // Кибернетика и системный анализ, – №2, – 2010, – с. 9-22.