Тимашов Олександр Олександрович
доцент

Інформація

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Звання: доцент
Аудиторія:
Телефон: 259-05-34
E-mail:
Наукові інтереси: комп'ютерні інформаційно-керуючі системи в різноманітних галузях.

Публікації:

  1. Тимашов О.О., Палагин О.В., та колектив авторів Некоторые вопросы повышения производительности сигнальных процессоров. // Компьютинг. – Между-народный научно – технический журнал, – том 8, – вып.3, – 2009.
  2. Тимашов О.О., Визор Я.Є., Семотюк М.В., Чічірін Є.М. Формирование функций Уолша для многоканальных систем реального времени. // Проблеми інформати-зації та управління: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2009. – Вип. 4.
  3. Тимашов О.О., Палагин О.В., та колектив авторів Acoustic Commander – интегрированная операционная среда для измерения и расчета акустических параметров. // Комп’ютерні засоби, мережи та системи.- : Зб. наук. пр.– К.: ІК НАНУ, – 2009 – №8.