Трохимчук Ростислав Миколайович
доцент

Інформація

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання: доцент
Аудиторія: 405
Телефон: (+38)044-521-35-33
E-mail: trost@unicyb.kiev.ua
Наукові інтереси: теорія автоматів, розпізнавання образів, штучні нейронні мережі, інтелектуальний аналіз даних (Data Mining)

Читає курси:

Дискретна математика

Розпізнавання образів та машинне навчання

Кластерізація та класифікація інформації Структури даних та алгоритми


Публікації:

1. Трохимчук Р.Н. Метод построения автоматов, реализующих заданное множество экспериментов.– Кибернетика, 1975, № 1, с.90-93
2. Трохимчук Р.Н. Синтез автоматов, заданных системой целочисленных функцій.– Кибернетика, 1977, № 5, с.20-26, (співавт. Вавилов Е.Н.)
3. Трохимчук Р.Н. Сравнительный анализ автоматов, функционирующих в общем входном алфавите.– Кибернетика, 1980, № 6, с.24-31
4. Трохимчук Р.Н., Рощина А.Н. Распознавание контурных изолированных изображений при помощи модифицированного метода зондов. – Проблемы управления и информатики, 2000, № 1, с.78-82. 
5. Trokhymchuk R.M., Shevchenko S.I. Constructing the Reading Automaton Based on Special Artificial Neural Networks. // Искусственный интеллект, – 2002, – № 4, – с. 747–751.
6. Трохимчук Р.М. Дослідження неперервності операції композиції скінченно автоматних відображень. // В кн.: Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: Збірник наукових праць (за матеріалами міжнародної науково-методичної конференції).– Київ-Кам'янець-Подільський, 2006. – с. 49–55
7. Гаращенко Ф.Г., Трохимчук Р.М., Шевченко В.П. Вступні тести: математика, інформатика (навчальний посібник). // Київ, 2006.– 59 с.
8. Трохимчук Р.М. Збірник задач і вправ з дискретної математики (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 14/18-Г-1524 від 20.09.2007)). // Київ: ВПЦ "Київський університет", 2009. – 528 с.
9. Трохимчук Р.М. Дискретна математика (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 14/18.2–1024 від 20.05.2004 р.)). // Київ: ДП «Видавничий дім «Персонал»», 2010. – 528 с.
10. Трохимчук Р.М. Збірник задач і вправ з теорії множин i відношень (навчальний посібник). // Київ: ВПЦ "Київський унiверситет", 2012. – 127 с.
11. Trokhymchuk R.M. Results of application of modular artificial neural networks for intelligent data analysis (Data Mining) and forecasting processes in the field of ecology and environment protection.– Штучний інтелект, 2016, № 3(73), с.151-157
12. Трохимчук Р.М., Нікітченко М.С. Дискретна математика у прикладах і задачах (навч. посібник).– Київ: ВПЦ "Київський унiверситет", 2017, 281 с
13. Трохимчук Р.М. Результати тестування, дослідження та аналізу основних алгоритмів кластеризації наборів числових даних. – Штучний інтелект, 2019 № 1-2 (83-84), с.101-107