Верес Максим Миколайович
доцент

Інформація

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання: доцент
Аудиторія: 607
Телефон: 259-05-11
E-mail:
Наукові інтереси: паралельні та розподілені обчислення, методи об’єктно орієнтованого програмування, інформаційні системи, управління інформацією

Читає курси:

Основи програмування
Програмування
Алгоритми та складність
Розподілені обчислення
Кластерні розрахунки
Методи об'єктно-орієнтованого програмування

Публікації:


  1. Верес М.М., Наконечний А.Г. Мінімаксні методи оцінювання в лінійних задачах із параметром. // Київ, Логос, 2007. – 116 с.
  2. Верес М.М., Галкін О.В. Функціональне програмування. лямбда – числення в мовах haskell та f#. // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2011, – №1, – 103–107с.
  3. Катеринич Л.О., Галкін О.В., Верес М.М.Катеринич Л.О., Галкін О.В., Верес М.М. Розробка експертних систем, заснованих на нейронних мережах.// Проблеми інформаційних технологій. - 2011 - 118-123 с. 
  4. Провотар О.І., Заміховський А.А., Галкін О.В., Верес М.М., Катеринич Л.О.// Реалізація концепції адаптивного мовлення та системи автоматичної підготовки контенту. - Проблеми програмування. - 2013. - 78-84с.
  5. Галкін О.В.,Верес М.М.,Поляченко А.І.// Застосування кусково-лінійних моделей в задачах прогнозування, -  Вісник Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка. Серія Фізико-математичні науки. – 2015. –№3 – С.66-71.
  6. Верес М.М., Галкін О.В.// Програмування на С++. Конспект лекцій. - К.:МАУП. - 2017. - 248 с.;
  7. Галкін О. В., Верес М. М., Бантиш О. В., Ларін В. О.// Використання предметно–орієнтованої мови і візуальних підходів для проектування системи акторів (AKKA) - 2018 - Проблеми інформаційних технологій - т.23. - в1. - 148-153 с.