Вергунова Ірина Миколаївна
професор, секретар вченої ради

Інформація

Посада: професор, секретар вченої ради
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання: професор, старший науковий співробітник, доктор габілітації
Аудиторія: 711
Телефон: 259-04-27
E-mail:
Наукові інтереси: моделювання фізико-хімічних процесів у ґрунтах, окремих агробіопроцесів та агротехнологій, процесів в агроландшафтах та агроекосистемах, технологічних схем вирощування культур, задачі оптимального керування та моделювання агротехнологій, задачі агроекологічного моніторингу та оптимізації агроекосистем, чисельні методи розв'язання еволюційних диференціальних рівнянь, нечіткі моделі технологічних схем вирощування культур, застосування функціональних структур для опису агротехнологій

Академічні нагороди і премії:

Нагороджена знакам “Відмінник освіти України”, 1999
Нагороджена грамотою Президії НАН України для молодих учених, 2000
Лауреат Премії Автономної Республіки Крим, 2006
Нагороджена знакам «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ ступеня, 2007
Нагороджена почесною відзнакою МНС України, 2007
Нагороджена грамотою Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, 2008
Нагороджена почесною грамотою Кабінету Міністрів України, 2008

Публікації:

 1. Вергунова І.М. Системне моделювання в економіці. Блок 2. // К., ФОП Корзун Д.Ю., 2013. – 106 с.
 2. Вергунова І.М., Красніцький В.Й. Математичні методи для вирішення наукових завдань вітчизняної агрономії першої половини ХХ ст. // К., ФОП Корзун Д.Ю., 2012. – 144 с.
 3. Вергунова І.М., Мігульов О.В. Історія процесу інфор­матизації в агрономії України (60-ті рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.). // К., 2011, 180 с.
 4. Вергунова І.М. Математичні моделі поверхневого забруднення у ґрунтах. // К.: ННЦ «ІАЕ», 2008, 148 с.
 5. Москальков М.М., Риженко А.І., Войцеховський С.О., Вергунова І.М., Кузьмін А.В., Кашпур О.Ф., Лужних В.М. Практикум з методів обчислень: методичні вказівки та навчальні завдання до практичних і лабораторних робіт із чисельного розв'язання рівнянь і систем. // К.: МАУП, 2006, – 80 с.
 6. Вергунова І.М. Основи моделювання в захисті рослин. // К.: Нора-прінт, 2006, 235 с.
 7. Адамень Ф.Ф., Вергунов В.А., Вергунова И.Н., Лазер П.Н. Агробиологические особенности возделывания сои в Украине. // К.: Аграрна наука, 2006, – 456 с.
 8. Адамень Ф.Ф., Вергунов В.А., Вергунова И.Н. Основы математического моделирования агробиопроцессов. // К.: Нора-Прінт, 2005, 372 с.
 9. Вергунова И.Н., Вергунов В.А., Шкрабак В.С. Основы математического моделирования для анализа и прогноза агрономических процессов. // СПб.: СПбГАУ, 2003. – 219 с.
 10. Примак І.Д., Рожко В.Г., Демидась Г.І., Ґудзь В.П., Каленська С.М., Мартинюк І.В., Тимощук О.С., Дмитришак М.Я., Вергунова І.М., Печенюк В.І., Соколов К.К., Завірюха П.Д., Мицик О.О. Раціональні сівозміни в сучасному землеробстві. // Біла Церква, 2003, – 383 с.
 11. Рижук С.М., Сорока В.І., Жилкін В.А., Тараріко О.Г., Сайко В.Ф., Бойко П.І., Слюсар І.Т., Сологуб Ю.І., Вергунова І.М. та ін. Сівозміни у землеробстві України. // К.: Аграрна наука, 2002, – 146 с.
 12. Вергунова І.М. Основи математичного моделювання для аналізу та прогнозу агрономічних процесів. // К.: Нора-Прінт, 2001. – 146 с.