Волошин Олексій Федорович
професор

Інформація

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Звання: професор
Аудиторія: 411
Телефон: 259-02-37
E-mail:
Наукові інтереси: теорія прийняття рішень, методи оптимізації, математична економіка, системи підтримки прийняття рішень, експертні системи, е-освіта

Публікації:

 1. Волкович В.Л., Волошин А.Ф. и др. Методы и алгоритмы автоматизированного проектирования сложных систем управления: Монография. // Киев:Наукова думка, 1984;
 2. Волкович В.Л., Волошин А.Ф. и др. Методы и алгоритмы оптимизации надежности сложных систем: Монография. // Киев:Науков думка, 1993;
 3. Гаращенко Ф.Г., Волошин О.Ф. та ін. Розвиток методів і технологій моделювання та оптимізації складних систем: колективна монографія. // Київ, видавництво «Сталь», 2009;
 4. Волошин О.Ф., Мащенко С.О. Теорія прийняття рішень: Методичні рекомендації. // Київ: ВПЦ «Київський університет», 2001;
 5. Волошин О.Ф., Мащенко С.О. Теорія прийняття рішень: Навчальний посібник. // Київ: ВПЦ «Київський університет», 2006; Волошин О.Ф., Мащенко С.О. Моделі і методи прийняття рішень: Навчальний посібник з грифом МОН.-Київ: ВПЦ «Київський університет», 2010;
 6. Волошин О.Ф., Коробова М.В., Колянова Т.В. Математична економіка. Мікроекономіка. Макроекономіка: Методичні рекомендації. // Київ:ВПЦ «Київський університет», 2011;
 7. Волошин А.Ф., Кудин В.И. Последовательный анализ конечно малых возмущений линейных моделей при компьютерном моделировании // International Books Series "Information Models of Knowledge", ITHEA, Kiev, Ukraine-Sofia, Bulgaria, 2011. - P. 226 - 231.;
 8. Волошин А.Ф., Кудин В.И. К построению модели "демократического капитализма" // International Journal "Information Technologies and Knowledge" - 2012, Vol.6, Number 3. - P. 240 - 249;
 9. Волошин А.Ф., Лавер В.О. Обобщения принципов распределения затрат для нечетких моделей распределения. // Сборник статей "Проблемы интеллектуализации компьютера" ИК имени В.М. Глушкова НАНУ. - 2012, № 1. - С. 219 - 226;
 10. Voloshyn O.,Kovaliov. D. SMPR Training-metodological system for support the training courses on DECISION-MAKING THEORY // International Journal “Information Technologies & Knowledge”, Vol. 6, N3, 2012. - Р. 240 - 249 (ISSN 1313-0455).
 11. Волошин О.Ф., Коробова М.В., Колянова Т.В. Математична економіка: конспект лекцій та практичні заняття. // Київ: ВПЦ "Київський університет", 2013. - 223 с.;
 12. Волошин О.Ф., Гнатієнко Г.М., Кудін В.І. Послідовний аналіз варіантів: Технології та застосування: Монографія. // Київ: Стилюс, 2013. - 304 с.
 13. Voloshyn O., Kovaliov D. Educational System Support to Decision-Making Theory // Proceedings Conference "Computer Science and Information Technologies, Armenia, Yerevan, 23 - 27 September, 2013. - P. 433 - 436. (ISBN 978-5-8080-0797-0);
 14. Voloshyn O., Laver V. Generalization of Distributing Method for Fuzzy Problems // International Jornal "Information Theories and Applications", Bulgaria, 2013, Vol. 20, Number 4. - P. 303 - 310. (ISSN 1310-0513);
 15. Волошин О.Ф., Лавер В.О. Аксіоматична характеризація нечітких узагальнень методів розподілу витрат // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Cер.: фіз.-мат. науки, 2014, вип. № 1. - С. 128 - 132;
 16. Ковальов Д.І., Волошин О.Ф. Сервіс електронного навчання у форматі соціальної мережі // VII Міжнародна школа-семінар "Теорія прийняття рішень", м. Ужгород, 29 вересня - 4 жовтня 2014. - С. 127 - 128;
 17. Волошин О.Ф., Лавер В.О. Нечіткі узагальнення моделей розподілу витрат // VII Міжнародна школа-семінар "Теорія прийняття рішень", м. Ужгород, 29 вересня - 4 жовтня 2014. - С. 151 - 152;
 18. Волошин О.Ф., Лавер В.О. Анализ свойств нечетких обобщений методов распределения // Міжнародна конференція "Знання-Діалог-Рішення" (KDS-2014), м. Київ, Інститут кібернетики НАН України, 8 - 10 вересня 2014;
 19. Волошин О., Кудін В., Кулик В. Концепція аналізу та прийняття рішень при моделюванні сталого розвитку національної економіки // Міжнародна конференція "Знання-Діалог-Рішення" (KDS-2014), м. Київ, Інститут кібернетики НАН України, 8 - 10 вересня 2014;
 20. Волошин О., Мисник Б., Снитюк В. Інтелектуальна інформаційна підтримка процесів прийняття рішень керівником підприємства // Міжнародна конференція "Знання-Діалог-Рішення" (KDS-2014), м. Київ, Інститут кібернетики НАН України, 8 - 10 вересня 2014;
 21. Ковальов Д.І., Волошин О.Ф. Учебно-методическая программная система поддержки учебных курсов по теории принятия решений // Праці Міжнароднародної конференції "Сучасна електронна освіта" (MeL-2014), м. Київ, КНУ імені Тараса Шевченка, 11 - 13 вересня 2014;
 22. Волошин О.Ф. Состояние и перспективы высшего образования в Украине // Праці Міжнароднародної конференції "Сучасна електронна освіта" (MeL-2014), м. Київ, КНУ імені Тараса Шевченка, 11 - 13 вересня 2014;
 23. Voloshyn O., Kudin V. Analysis Finitely Small Values in computer simulation // International Journal “Information Models & Analyses”, 2014, Vol. 3, № 3. - Р. 203 -214 (ISSN 1314-6416).
 24. Voloshyn O., Mysnyk B., Snytyuk V. Intellectual Information Support of Branch Enterprise Executives Decision Making Processes // International Journal “Information Theories & Applications”, 2014. – Vol. 21, № 4. – P. 303 – 113 (ISSN 1310-0513).
 25. Волошин О., Мисник Б., Снитюк В. Мультиагентна технологія підтримки процесів прийняття рішень керівником підприємства в умовах конкуренції // International Journal “Information Technologies & Knowledge”. – 2014. – Vol. 8, № 4. – Р. 359 – 363 (ISSN 1313-0455).
 26. Волошин А.Ф., Кудин В.И. Последовательный анализ вариантов в задачах исследования и проектирования сложных систем: Монография. // Киев: Издательско-полиграфический центр "Киевский университет", 2015. - 351 с. (ISBN 978-966-439-820-3).
 27. Волошин А.Ф., Ковальов Д.И., Яковенко А.А. О программной системе поддержки учебных курсов по теории принятия решений // II Міжнародна конференція "Інформаційні технології та взаємодії", Київ, 3 - 5 листопада 2015, тези доповідей. - С. 256 - 257.
 28. Волошин О.Ф., Кудін В.І. Про технологію послідовного аналізу варіантів в задачах дослідження та проектування // II Міжнародна конференція "Інформаційні технології та взаємодії", Київ, 3 - 5 листопада 2015, тези доповідей. - С. 196 - 197.