Якимів Роман Ярославович
доцент

Інформація

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання: доцент
Аудиторія: 225
Телефон: 521-32-02
E-mail: yakymiv@unicyb.kiev.ua
Наукові інтереси: теорія зображень, теорія операторів, оптимізаційні методи та моделі логістичних систем

Читає курси:

1. Алгебра та геометрія, бакалавр, 1-й курс, практичні заняття.

2. Основи дослідження операцій, бакалавр, 2-й курс, лекції, практичні заняття.

3. Алгебраїчні структури, бакалавр, 4-й курс, лекції, практичні заняття (заочне відділення).

4. Додаткові глави дослідження операцій, бакалавр, 3-й курс, лекції, практичні заняття.

Публікації:

1. Про *-зображення комутаційних співвідношень з умовами ортогональності/ О. В. Островська, Р. Я. Якимів// Вчені записки Таврійського національного университету ім. В. И. Вернадського, серія фіз.-мат. науки. –2012. –Т. 25(64), № 2.  –C. 89–95.

2. Про інтегровні зображення деформованих CCR/ Д. П. Проскурін, Р. Я. Якимів// Вісник Київського національного Університету імені Тараса Шевченка, серія фіз.-мат. науки. –2012. –№ 3. –С. 27-30.

3. Зображення канонічних антикомутаційних співвідношень з умовами ортогональності/ Р. Я. Якимів// Український математичний журнал. –2012. –Т. 64, № 9.  –C. 1266–1272.

4. Про *-зображення λ-деформацій канонічних комутаційних співвідношень/ Д. П. Проскурін, Р. Я. Якимів// Український математичний журнал. –2013. –Т. 65, № 4.  –C. 538–545.

5. Representations of relations with orthogonality condition and their deformations/ V. L. Ostrovskyi, D. P. Proskurin, R. Y. Yakymiv// Methods Funct. Anal. Topol. –2012. –Vol. 18, no. 4. –P. 373–386.

Curriculum Vitae