Єршов Сергій Володимирович
професор

Інформація

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Звання: старший науковий співробітник
Аудиторія: 608
Телефон: 259-05-11
E-mail:
Наукові інтереси: методи та технологічні засоби побудови інтелектуальних програмних систем, моделе-орієнтована розробка програмного забезпечення, мультиагентні програмні системи, нечіткі системи, високопродуктивні та розподілені обчислення, методи паралельного програмування

Читає курси:

Комп'ютерна алгебра
Проектування мультиагентних систем
Автоматизація пошуку доведень
Моделе-орієнтована побудова програмних систем

Публікації:

 1. Парасюк І.М., Єршов С.В. Моделе-орієнтовані методи та засоби розробки програмних систем // Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні / [В.А. Алексеєв, Н.І. Алішов, П.І. Андон та ін.]. – К.: Наукова думка, 2010. – C. 283–296.
 2. Парасюк И.Н., Ершов С.В. Категорный подход к построению нечетких графовых грамматик // Кибернетика и системный анализ. – 2006. – № 4. – C. 130–144.
 3. Парасюк И.Н., Ершов С.В. О трансформации нечетких графов, задаваемых FD грамматиками // Кибернетика и системный анализ. – 2007. – № 2. – C. 129–147.
 4. Парасюк И.Н., Ершов С.В. Трансформационный поход к разработке программных архитектур на основе нечетких графовых моделей // Кибернетика и системный анализ. – 2008. – № 5. – С. 139–150.
 5. Парасюк И.Н., Ершов С.В. Теоретико-категорная формализация при проектировании нечетких интеллектуальных систем // Кибернетика и системный анализ. – 2009. – № 6. – C. 149–154.
 6. Ершов С.В. Принципы построения нечетких мультиагентных систем в распределенной среде // Компьютерная математика. – 2009. – № 2. – C. 54–61.
 7. Парасюк И.Н., Ершов С.В. Нечеткие модели мультиагентных систем в распределенной среде // Проблеми програмування. – 2010. – № 2–3. – C. 330–339.
 8. Парасюк И.Н., Ершов С.В.Трансформационный подход к разработке интеллектуальных агентов на основе нечетких моделей // Проблеми програмування. – 2011. – № 2. – C. 62–78.
 9. Ершов С.В. Трансформационный подход к разработке адаптивных интеллектуальных агентов на основе нечетких схем переходов // Компьютерная математика. – 2011. – № 1. – C. 69–78.
 10. Парасюк И.Н., Ершов С.В. Мультиагентные модели на основе нечеткой логики высшего типа для высокопроизводительной среды // Проблеми програмування. – 2012. – № 2–3. – C. 260–269.
 11. Ершов С.В. Модель интеллектуальных агентов, основанная на нечеткой логике высшего типа // Компьютерная математика. – 2012. – № 1. – C. 10–16.
 12. Парасюк І.М., Єршов С.В. Мультиагентні системи на основі нечітких моделей: архітектура, координація та трансформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки. – 2011. – № 1. – C. 179–186.