Задірака Валерій Костянтинович
професор

Інформація

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Звання: професор, член-кореспондент НАН України
Аудиторія: 213
Телефон: 259-04-36
E-mail:
Наукові інтереси: теорія обчислень, математичне моделювання, цифрова обробка сигналів, інформаційна безпека

Читає курси:

Комп'ютерна криптологія
Комп'ютерна криптографія
Метод алгоритмізації неперервних виробничих процесів

Публікації:

  1. Задирака В.К., Никитенко Л.Л. К вопросу стойкости стеганосистем при пасивных атаках. // Ж:. "Проблемы управления и информатики". – 2009, – № 2, – с. 132-138.
  2. Задирака В.К., Мельникова С.С., Луц Л.В. Оптимальные по точности квадратурные формулы вычисления быстроосцилирующих интегралов для интерполяционного класса Липшица. // Ж.: "Кибернетика и системный анализ". – 2007, – № 5, – с. 124-135