Зубенко Віталій Володимирович
доцент

Інформація

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Звання: доцент
Аудиторія: 603
Телефон: (044)521-33-45
E-mail: vvz@unicyb.kiev.ua
Наукові інтереси: основи інформатики та програмування, програмні логіки, інформаційне моделювання, дистанційне навчання

Читає курси:

1. Математична логіка , бакалавр, 2-й курс,  практичні заняття.

2. Математична логіка та теорія алгоритмів , бакалавр, 2-й курс, лекції та  практичні заняття.

3. Інформаційне моделювання систем, магістр, 2-й курс, лекції.

Публікації:

  1. В.В. Зубенко Темпоральні процедури та алгоритми в контексті дескриптивних систем // Вибрані питання програмології.- К.: Наук.світ, 2007.- с.98-110.
  2. А.В. Анісімов, В.В. Зубенко, О.П. Кулябко Практикум для лабораторних робіт з курсу баз даних на основі MS Access 2003 // К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007.- 192 с.
  3. А.В. Зубенко, В.В. Зубенко Про логіку делегувань повноважень // Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем, TAAPSD’2007.- c.330.
  4. В.В. Зубенко Про становлення інформатики як наукової та учбової дисципліни // Проблеми програмування.- 2008, № 2-3.- c.459-466.
  5. В.В. Зубенко, Ю.В. Сидоренко Информатика как научная дисциплина. // Проблеми програмування.- 2008, № 2-3.- c.459-466.
  6. В.В. Зубенко, А.В. Зубенко, Ю.В. Сидоренко Про логіку делегувань повноважень // Праці міжн. симп. “Питання оптимізації обчислень (ПОО-XXXV)” – Київ:Інститут кібернетики ім..В.М.Глушкова НАН України.- 2009. Т.1.-с.267-272.
  7. Зубенко В.В., Омельчук Л.Л. Програмування : навчальний посібник (гриф МОН) // К.: ВПЦ "Київський університет", 2011.- 624 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4.18-Г-2020 від 29.08.08)).

Curriculum Vitae